Associació Catalana de Salut Laboral

Detall de la activitat extraacadèmica

COSAMar: incidencia COVID-19 en personal sanitario, resultados preliminares. Vídeo de la sessió
Quan: Vídeo
Hora inici: 16.00
On: Webinar

Podeu visualitzar el vídeo d'aquesta webinar des d'aquest enllaç.

Organitza:

Centro de Investigación en
Salud Laboral (CISAL) -
IMIM - Universitat Pompeu
Fabra. Servicio de Salud
Laboral del PSMar.