Associació Catalana de Salut Laboral

Junta Directiva


<< Tornar

Ana Francesca Oliete Canela
Ana Francesca Oliete Canela
Vocal
Formació acadèmica
  • Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona(UB)
  • Màster en Drogodependències (UB)
  • Diplomada en Sanitat per l’Institut d’Estudis de la Salut
  • Diplomada en la Gestió i avaluació dels laboratoris analítics (UB)
  • Tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals (PRL) en Higiene Industrial per la Generalitat de Catalunya
  • Tècnic superior en PRL, en Seguretat, Ergonomia i Psicosociologia per l’Instituto madrileño de Formación
Experència professional i col·laboracions

Ha estat responsable del Centre de dispensació de metadona del Departament de Salut; centre pel manteniment i deshabituació de pacients dependents d’heroïna. Posteriorment va ser responsable de l’Àrea Espectrofotometria d’Absorció atòmica del Laboratori de Salut Pública i en anys posteriors cap de l’àrea de Cromatografia de gasos i Espectrometria de Masses del Laboratori d’Higiene Industrial de l’antic Centre de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball. També ha participant en grups tècnics de treball i realitzat tasques de divulgació sobre; exposició del personal treballador a productes cancerígens (CAREX-CAT ), amiant, alquilfenols, nanomaterials, gas radó, plaguicides, SARS-CoV-2 i impacte del Canvi climàtic en la PRL. Ha publicat diferents articles, i te experiència en activitats docència sobre les temàtiques anomenades i la PRL en general. Actualment és responsable tècnica de Seguretat i Salut a l’institut Català de Seguretat i Salut Laboral a Barcelona.

Juntes anteriors

Juntes anteriors