Associació Catalana de Salut Laboral

Vacunació

2020-2021


Us faig a mans un altre enviament actualitzat (el cinquè) del registre de la vacunació del personal sanitari de Catalunya 2020-21.

Ens movem amb 23 institucions registrades que suposen un total de 41.172 treballadors amb 17.544 vacunes administrades. El índex global es per tant del 42,61%.

Adjunto les gràfiques dels centres ordenades segons el seu codi d’identificació o de la incidència obtinguda.

Si encara no ho heu fet, podeu seguir enviant-me les vostres dades a 15261apc@comb.cat

Gracies.


Tercer enviament del registre de vacunació del personal sanitari de Catalunya 2020-21.

Parlem ja de 18 centres de treball institucions que agrupen un total de 33.694 treballadors, on s’han dut a terme 14.247 vacunacions amb un índex de vacunació de la grip de 42,28%.

Adjuntem les gràfiques dels centres ordenades segons el seu codi d’identificació o de la incidència obtinguda.

Moltes gràcies a tots i animo a enviar les dades al 15261apc@comb.cat a tots els companys que encara no ho han fet.


Us faig a mans el segon enviament del registre de vacunació del personal sanitari de Catalunya 2020-21.

Us presento les dades de 10 institucions que agrupen un total de 22.330 treballadors amb 9645 vacunes administrades amb el que l’index de vacunació de la grip és del 43,19%.

Adjunto les gràfiques dels centres ordenades segons el seu codi d’identificació o de la incidència obtinguda.

Voldria remarcar la existència d’un centre amb el 66,7% de personal vacunat.


Primer enviament de la vacunació del personal sanitari (campanya 2020-21), precisament en la setmana en què s’han completat les primeres vacunacions front a la COVID a Catalunya.

Actualment ja disposo de les dades de 7 institucions que agrupen un total de 13.702 treballadors i on s’han administrat 5.301 vacunes. Per tant, l’índex de vacunació de la grip en personal sanitari a Catalunya es del 38,69%. Adjunto la gràfica representativa.

Com sempre, els codis de les institucions només són coneguts pels equips de vacunació dels respectius centres.

Us animo a seguir reportant les vostres dades al correu 15261apc@comb.cat per ampliar les dades.2013-2019

A data 10 d’abril us notifico que, un any mes, el registre de vacunació de la grip de personal sanitari de Catalunya ha arribat a la valoració de 75.584 treballadors, superant amb 1.891 el nombre total de sanitaris que vam registrar en la campanya 2014-15. En total, i a dia d’avui, s’han recollit els resultats de 53 institucions sanitàries.

El número de vacunes administrades es de 14.649 vacunes, el que suposa un índex de vacunació del 19.38 %.

Voldria fer notar que, per primer cop des de que funciona aquest registre, s’ha reportat el cas d’un centre sanitari -30- en que el nombre de personal sanitari vacunat (51,6%) supera al no vacunat. Crec que tots ens hem de felicitar als seus responsables per aquest fet malgrat que, per raons obvies, han de restar en l’anonimat.