Vacunació antigripal

A data 10 d’abril us notifico que, un any mes, el registre de vacunació de la grip de personal sanitari de Catalunya ha arribat a la valoració de 75.584 treballadors, superant amb 1.891 el nombre total de sanitaris que vam registrar en la campanya 2014-15. En total, i a dia d’avui, s’han recollit els resultats de 53 institucions sanitàries.

El número de vacunes administrades es de 14.649 vacunes, el que suposa un índex de vacunació del 19.38 %.

Voldria fer notar que, per primer cop des de que funciona aquest registre, s’ha reportat el cas d’un centre sanitari -30- en que el nombre de personal sanitari vacunat (51,6%) supera al no vacunat. Crec que tots ens hem de felicitar als seus responsables per aquest fet malgrat que, per raons obvies, han de restar en l’anonimat.

Vacunació