Societat Catalana de Salut Laboral

SVEL (Secció de Vacunes de la SCSL en el Entorn Laboral)


Que és la SVEL (Secció de Vacunes de la SCSL en el Entorn Laboral)?


Qui som?

La implantació dels programes de vacunació de les persones adultes, com a mesura de prevenció de les malalties infeccioses, ha estat un dels avenços mes importants per la salut publica de les darreres dècades. Les tasques de vacunació del adult incideixen clarament en les funcions dels professionals sanitaris que desenvolupen tasques de salut laboral, plantejant-los la necessitat de sistematitzar i regularitzar les seves actuacions, integrant-les en el marc de la salut publica global d’un territori.

Per tal de donar resposta a les dubtes, inquietuds i voluntat de millora de les seves actuacions, un grup de socis de la Societat Catalana de Salut Laboral, particularment sensibles a aquest àmbit de la prevenció de riscos laborals, ens volem organitzar en una secció, integrada en la ACSL, per tal de compartir, desenvolupar i gestionar experiències relacionades amb el entorn del la vacunació en el entorn laboral.

Anualment, el coordinador de la secció elaborarà un informe resum de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.


Quins objectius tenim:

Els objectius que ens marquem son:

 • Coordinar, compartir i aglutinar experiències de vacunació en el entorn laboral.
 • Definir i consensuar línies, protocols i procediments de treball de vacunació en el àmbit de les empreses.
 • Registrar les actuacions de vacunació en el mitjà laboral.
 • Dinamitzar la vacunació en els llocs de treball
 • Aprofitar i optimitzar els recursos de la salut pública general en les entitats en les que duem a terme funcions de salut laboral.
 • Fomentar les activitats docents (jornades, formació, protocols, etc.) i divulgatives de la vacunació, tant entre els propis professionals sanitaris com en els treballadors.
 • Establir contactes amb aquelles societats o grups de treball amb les mateixes inquietuds d’altres àmbits.


Coordinador

En el moment actual, el coordinador de la SVEL es el Dr. Àngel Plans (15261apc@comb.cat) que te com a funcions la gestió de les diferents actuacions realitzades a la secció, la organització i dinamització de les activitats proposades i el mantenir permanentment informada a la Junta de Govern de la SCSL de les mateixes.


Requisits per ser membres de la secció

Per ser membre de la SVEL de la SCSL nomes cal:


Calendari de vacunació vigent a Catalunya

Descarrega el PDF


Bibliografia mes interessant


Actualització legislativa

Documents de referencia

Publicacions recents

Vacunació laboral de la grip (inclou registre personal sanitari)Indicacions de la vacunaRecomanacionsCaracterístiques de la vacuna de la campanya actualRegistre de vacunació de la grip en personal sanitari

 • 2022-2023

  Aquí teniu el setè enviament del registre de vacunació de la grip del personal Sanitari de Catalunya a data 27 de març de 2023, amb els resultats de 58 centres sanitaris, que inclouen 114.526 treballadors sanitaris amb 33.983 vacunes registrades.

  El índex de vacunació de la grip per el personal sanitari de Catalunya es troba, doncs, en un 29,67 %

  S’adjunten les gràfiques representatives.


  Aquí teniu el tercer enviament del registre de la vacunació de la grip del personal sanitari de la campanya 2022-23.

  S’han registrat ja els resultats de 19 institucions sanitàries, 46.362 treballadors i 14.076 vacunes administrades. L’índex de vacunació de la grip ha baixat clarament fins al 30,36% que es el valor actual.

  Adjunto les gràfiques representatives.

  Us recordo el correu 15261apc@comb.cat, com a referència per enviar les dades dels que encara no ho heu pogut fer.

  Àngel Plans


 • 2020-2021

  Amb el final del mes de juny, dono per tancat el Registre de la Vacunació de la Grip del personal sanitari de Catalunya 2020-21.

  Adjunto les gràfiques finals del mateix informant-vos que hem arribat als 95.089 treballadors estudiats i a les 40.431 persones vacunades, amb un total de 46 centres de treball que han aportat dades.

  El índex global final d’aquesta campanya es del 42,52%.

  Com de costum, les gràfiques estan ordenades segons el codi d’identificació dels centres i per la incidència obtinguda.

  De tota manera, en arribar a aquest punt del final del recull, em permeto ampliar-vos la informació que normalment us dono adjuntant la gràfica de l’evolució de les 9 campanyes que portem raportant. En aquest histograma es veu l’evolució que s’ha anat seguit al llarg de tots aquests anys i, sobretot destaca el sal espectacular observat en el índex global de la darrera campanya en que hem registrat un augment de mes de 11,5 punts.

  Esta clar que la incidència de la pandèmia ens ha ajudat a assolir aquestes dades però també es evident que l’esforç que tots hem fet en aquests mesos ha tingut molt que veure amb aquest salt tan espectacular.

  Ara el repte serà seguir superant les dades en la campanya 2021-22

  Gracies, com sempre a tots.

  Us faig a mans un altre enviament actualitzat (el cinquè) del registre de la vacunació del personal sanitari de Catalunya 2020-21.

  Ens movem amb 23 institucions registrades que suposen un total de 41.172 treballadors amb 17.544 vacunes administrades. El índex global es per tant del 42,61%.

  Adjunto les gràfiques dels centres ordenades segons el seu codi d’identificació o de la incidència obtinguda.

  Si encara no ho heu fet, podeu seguir enviant-me les vostres dades a 15261apc@comb.cat

  Gracies.  Tercer enviament del registre de vacunació del personal sanitari de Catalunya 2020-21.

  Parlem ja de 18 centres de treball institucions que agrupen un total de 33.694 treballadors, on s’han dut a terme 14.247 vacunacions amb un índex de vacunació de la grip de 42,28%.

  Adjuntem les gràfiques dels centres ordenades segons el seu codi d’identificació o de la incidència obtinguda.

  Moltes gràcies a tots i animo a enviar les dades al 15261apc@comb.cat a tots els companys que encara no ho han fet.  Us faig a mans el segon enviament del registre de vacunació del personal sanitari de Catalunya 2020-21.

  Us presento les dades de 10 institucions que agrupen un total de 22.330 treballadors amb 9645 vacunes administrades amb el que l’index de vacunació de la grip és del 43,19%.

  Adjunto les gràfiques dels centres ordenades segons el seu codi d’identificació o de la incidència obtinguda.

  Voldria remarcar la existència d’un centre amb el 66,7% de personal vacunat.  Primer enviament de la vacunació del personal sanitari (campanya 2020-21), precisament en la setmana en què s’han completat les primeres vacunacions front a la COVID a Catalunya.

  Actualment ja disposo de les dades de 7 institucions que agrupen un total de 13.702 treballadors i on s’han administrat 5.301 vacunes. Per tant, l’índex de vacunació de la grip en personal sanitari a Catalunya es del 38,69%. Adjunto la gràfica representativa.

  Com sempre, els codis de les institucions només són coneguts pels equips de vacunació dels respectius centres.

  Us animo a seguir reportant les vostres dades al correu 15261apc@comb.cat per ampliar les dades. • 2013-2019

  A data 10 d’abril us notifico que, un any mes, el registre de vacunació de la grip de personal sanitari de Catalunya ha arribat a la valoració de 75.584 treballadors, superant amb 1.891 el nombre total de sanitaris que vam registrar en la campanya 2014-15. En total, i a dia d’avui, s’han recollit els resultats de 53 institucions sanitàries.

  El número de vacunes administrades es de 14.649 vacunes, el que suposa un índex de vacunació del 19.38 %.

  Voldria fer notar que, per primer cop des de que funciona aquest registre, s’ha reportat el cas d’un centre sanitari -30- en que el nombre de personal sanitari vacunat (51,6%) supera al no vacunat. Crec que tots ens hem de felicitar als seus responsables per aquest fet malgrat que, per raons obvies, han de restar en l’anonimat.
Altres vacunes en el àmbit laboral


 • Hepatitis B
 • COVID
 • Antigripal
 • Triple vírica (rubèola, xarampió, parotiditis)
 • Anti-varicel·la
 • Hepatitis A
 • Febre tifoide
 • Meningocòccica
 • Antipneumocòcica
 • Diftèria-Tètanus
 • Herpes Zòster
 • Polio
 • VPH

Vacunació en col·lectius laborals específics


 • Personal sanitari
 • Manipuladors d’aliments
 • Residències geriàtriques
 • Docents i llars d’infants
 • Treballadors agraris i forestals
 • Escorxadors
 • Construcció i mineria
 • Laboratoris d’investigació
 • Clavegueram
 • Empreses de neteja
 • Forces de seguretat, bombers, funcionaris de presons
 • Viatgers laborals
 • Treballadors de la mar