Associació Catalana de Salut Laboral

Entitats Col·laboradores


Avantatges entitat col·laboradora SCSL

La SOCIETAT CATALANA DE SALUT LABORAL és una associació sense afany de lucre, l'objecte o finalitat social de la qual està constituït pel foment, desenvolupament, promoció i divulgació del coneixement científic –i de perfeccionament de les seves aplicacions pràctiques– i la formació continuada dels professionals de la salut laboral.

En compliment d'aquests fins socials, la SOCIETAT organitza i porta a terme diferents activitats i presta diferents serveis, i entre d'altres, realitza campanyes informatives; celebra i organitza actes i manifestacions científiques, docents o culturals; organitza cursos i activitats de formació i de perfeccionament professional, i altres activitats docents i formatives, tals com reunions científiques, simposis, seminaris, debats, congressos; impulsa la concessió de premis, beques i ajudes a la docència i investigació científiques; etc.

Per a la realització de les activitats que efectua, en compliment de les seves finalitats socials d'interès general, la SOCIETAT precisa de recursos econòmics, els quals procedeixen en part de la col·laboració desinteressada de terceres persones, físiques o jurídiques.

Les modalitats en què aquestes persones o entitats fan la seva contribució econòmica pot ser molt variada i haurà d’estar lligada a un acord de col·laboració per escrit on s’especifiquin les quantitats aportades i les contraprestacions per part de la SOCIETAT.

En aquest sentit ens podem trobar amb les següents situacions:

- Persona física o jurídica que fa donació d’una determinada quantitat econòmica, però no desitja cap contraprestació.

- Les situacions en les quals la donació econòmica està subjecta a una contraprestació les podem agrupar en els següents grups:

 • Donacions de 100€/any: Aquesta donació donarà dret als mateixos avantatges de tracte que a un associat:
  • Preu d’inscripció als cursos i altres actes organitzats per la SCSL amb quota d’associat (50% de descompte) per a una persona de l’organització que ha fet la donació.
  • Subscripció a la revista Archivos de Prevencion de Riesgos Laborales (4 números/any).
  • Rebre totes les comunicacions i enviaments d’informació que es fan per als socis de la SCSL.
  • Comptar amb una situació preferent en el patrocini de les taules o ponències organitzades a la Diada de la SCSL.
 • Donacions de 400€/any: Aquesta donació donarà dret als avantatges recollits en l’apartat anterior i a d’altres de nous:
  • Tracte individualitzat en la seva relació amb la SOCIETAT.
  • Inclusió del seu logotip, en l’apartat d’ “altres col·laboracions”, en una de les pàgines interiors de la revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales (espai compartit).
  • Possibilitat d’inserir un anunci amb un 50% de descompte en un o més números de la revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales.
  • Possibilitat d’enviament d’informació als socis a través de correu ordinari assumint únicament el cost de l’enviament.
 • Donacions de 1000€/any: Aquesta donació donarà dret als avantatges recollits als apartats anteriors i a d’altres de nous:
  • Possibilitat d’inserir un anunci amb un 50% de descompte en un o més números de la revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales.
  • Col·locació, a la Diada de la SCSL, d'un pòster amb el seu logotip, a la sala dels cafès.
  • Descompte del 10% addicional sobre els packs de possibles contractes de serveis relacionats amb la Diada de la SCSL.
  • Possibilitat que dues persones físiques, per ella nomenades, puguin inscriure's i participar en totes les activitats que efectuï la SOCIETAT, en les mateixes condicions i avantatges que els socis (prioritat d'inscripció, inscripció gratuïta, inscripció reduïda, etc.).
  • Descompte del 50 % en la col·locació d'un estand a la Diada de la SCSL (contracte únic).
 • Donacions de 2500€/any: Aquesta donació donarà dret als avantatges recollits als apartats anteriors i a d’altres de nous:
  • Inclusió del seu logotip (amb enllaç a la seva pàgina o lloc web principal), a la web de la SCSL, en una zona reservada a les entitats col·laboradores de la SCSL.
  • Inclusió del seu logotip, en un lloc destacat reservat per aquest ús, a la revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales.
  • Inclusió del seu logotip en la difusió d’aquelles activitats de la SCSL en els quals no intervinguin patrocinadors externs.
 • Donacions superiors a 2500€/any: Aquesta donació donarà dret als avantatges recollits als apartats anteriors, però amb l’opció d’establir acords amb la SCSL diferents als del llistat i que puguin ser d’interès per a l’entitat col·laboradora. Garanteix també la visualització del logo de l’empresa a la pàgina principal de la web de la SCSL.

Aquests llistats d’avantatges no representen en cap cas una llista tancada, i són susceptibles de modificacions i ampliacions en funció dels acords que s’estableixin entre la SCSL i l’entitat col·laboradora.

L'obtenció de la condició d'Entitat Col·laboradora no atorgarà, en cap cas, la condició de soci de la SOCIETAT, ni tampoc, per tant, els drets i les obligacions inherents a aquesta condició d'associat.