Associació Catalana de Salut Laboral

El Consell Consultiu


El Consell Consultiu de presidència (CCP) està format està format per professionals de la salut laboral vinculats a l'@SCSL per la seva experiència, vàlua i/o professionalitat en la nostra especialitat.

És un òrgan que assessora el president (i/o vice-presidenta) en qüestions puntuals sobre l'organització i posicionament de la @SCSL. No està dotat de cap representant i per tant no ha de debatre cap resolució en el seu si. Les respostes de cada membre seran individuals i sense compromís de consens si no hi ha acord unànime.

Formen part del CCP durant la legislatura 2019-23:

 • Imma Aguado
 • Albert Agulló
 • Emili Castejón
 • Ramona Garcia-Macià
 • Eduard Gaynés
 • Miquel Mira
 • Jaume de Montserrat
 • Pere Plana
 • Àngel Plans
 • Consol Serra
 • Dolors Solé