Consell Consultiu

El Consell Consultiu de presidència (CCP) està format per professionals de la medicina del treball vinculats a la SCSL per la seva experiència, vàlua i/o professionalitat en la nostra especialitat.

És un òrgan que assessora el president (i/o vice-presidenta) en qüestions puntuals sobre l'organització i posicionament de la SCSL. No està dotat de cap representant i per tant no ha de debatre cap resolució en el seu si. Les respostes de cada membre seran individuals i sense compromís de consens si no hi ha acord unànime.

Formen part del CCP durant la legislatura 2015-19:

Dr. Jaume de Montserrat
Dr. Àngel Plans
Dr. Pere Plana
Dr. Miquel Mira
Dra. Ramona Garcia-Macià
Dra. Dolors Solé
Dr. Eduard Gaynés
Dr. Albert Agulló
Dra. Imma Aguado
Dra. Consol Serra
Dra. Laura Ramírez
Sr. Àngel Mencías
Dra. Elisabet Purtí