Consell Consultiu

El Consell Consultiu de presidència (CCP) està format per professionals de la medicina del treball vinculats a la SCSL per la seva experiència, vàlua i/o professionalitat en la nostra especialitat.

És un òrgan que assessora la presidenta (i/o vicepresident) en qüestions puntuals sobre l'organització i posicionament de la SCSL. No està dotat de cap representant i per tant no ha de debatre cap resolució en el seu si. Les respostes de cada membre seran individuals i sense compromís de consens si no hi ha acord unànime.

El Consell Consultiu de la legislatura 2019-2021 es farà públic properament.

Han format part del CCP durant la legislatura 2015-19:

Jaume de Montserrat
Àngel Plans
Pere Plana
Miquel Mira
Ramona Garcia-Macià
Dolors Solé
Eduard Gaynés
Albert Agulló
Imma Aguado
Consol Serra
Laura Ramírez
Àngel Mencías
Elisabet Purtí