Societat Catalana de Salut Laboral

El Consell Consultiu


El Consell Consultiu de la Presidència (CCP) és un òrgan assessor de la Presidència i Vicepresidència de la Societat Catalana de Salut Laboral (SCSL), composat per les persones que han ocupat prèviament el lloc de Presidència de la SCSL, a més d'altres professionals de reconegut prestigi que hagin estat nomenats.

L'actual Junta de la SCSL vol institucionalitzar la figura del Conseller 1er del CCP, motiu pel qual s'adopta l'acord de creació i regulació d'aquesta figura en els següents termes:

La Presidència del CCP recaurà en la Presidència de la SCSL sortint, és a dir, en la persona que hagi deixat d'ostentar aquest càrrec en darrera instància.

El seu nomenament serà automàtic amb l'elecció de la nova Presidència de la SCSL, així com el seu cessament, quan hi hagi una nova elecció de Presidència de la SCSL. En aquest cas, es produirà la successió del Conseller 1er del CCP en favor de la nova Presidència sortint.

Formen part del Consell Consultiu de la Presidència (16)

 • Associacions Professionals

  • A l’actualitat Presidenta del Consell Consultiu de la Societat Catalana de Salut Laboral
  • Presidenta de la Societat Catalana de Salut Laboral (2019- 2023)
  • Vocal de la Secció Colegial de Medicina del Treball en el Col·legit Oficial de Metges de Barcelona.
  • Vocal de Societat Catalana de Salut Publica
  • Vocal de la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball, actualment Societat Catalana de Salut Laboral.

  Formació acadèmica

  • Llicenciada en Medicina i Cirurgia. Universitat de Barcelona.
  • Especialista en Medicina del Treball. Universitat de Barcelona.
  • Especialista en Medicina Preventiva i Salud Pública. Ministeri de Sanitat i Consum.
  • Màster en Prevenció de Riscos Laborals- Nivell Superior. Universitat Politècnica de Catalunya.
  • Programa Desenvolupament Directiu . IESE.

  Altra formació acadèmica a considerar

  • Máster en Salut Pública. Universitat de Barcelona.
  • Títol de Auditor de Prevenció de Riscos Laborals. Universitat Pompeu Fabra.
  • Diploma de Metge de Empresa. Escola Nacional de Medicina del Treball.
  • Cursos de Doctorat en el Departament de Salut Pública i Legislació Sanitaria. Universitat de Barcelona.
  • Postgrau en Nutrició i Alimentació. Universitat de Barcelona.
  • Programa de lideratge . Cicle Otto Walter

  Trajectòria Professional

  2017 – fins l’actualitat :
  Grup Preving- Vitaly . Cap de Servei . Vicepresidenta Comitè Científic de Vitaly Grifols . Cap de Servei
  Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència. Gestió de la COVID 19 CUALTIS SPA. Directora Mèdica
  1998-2016 :
  ASPY. Societat de Prevenció de Asepeyo. Directora Sanitària.
  1991-1998 :
  ASEPEYO. Mutua AT i EEPP. ASEPEYO . Adjunta a la Direcció de Medicina Preventiva
  1990-1991:
  SANDOZ, SA Metge del Treball
  1987-1990:
  Centre Atenció Primària (ICS).Metge Generalista i d’ Urgències
  1986-1989:
  Unitat Traumatologia Ocular .ASEPEYO
  1986-1987:
  SADES, S.A. Metge pel control de la ITCC i del absentisme a les empreses
  1982-1985:
  HOSPITAL CLINIC de Barcelona Alumna Interna Servei de Medicina Interna

 • Jordi Schlaghecke
 • Rafael Padros
 • - Llicenciat en Medicina a la Universitat de Barcelona en 1980
  - Doctor en Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona en 1991
  - Especialista en Medicina del Treball en 1989
  - Tècnic superior en PRL en les especialitats d’Higiene Industrial i Psicosociologia i Ergonomia aplicada
  - Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de L’Aliança entre 1989 i 2005
  - Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals Mancomunat ICO-IDIBELL (2007-2020)
  - Ex-president de la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball (2009-2013)

 • Pere Plana
 • - Llicenciat en Medicina i Cirurgia, Diplomat en Medicina d'Empresa i especialista en Medicina del Treball. Tècnic superior de prevenció de riscos laborals en les especialitats d'ergonomia i psicosociologia aplicada, higiene industrial i seguretat en el treball.
  - Exdirector de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  - Vinculat a diverses societats científiques espacialment a la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball (actual Associació Catalana de Salut Laboral), que va presidir entre 1997 i 2001 i n’ha estat membre del Consell Assessor en múltiples etapes.
  - Autor de diverses publicacions tècniques i científiques de seguretat i salut laboral i ponent habitual en congressos i jornades de seguretat i salut laboral.
  - Docent en matèria de seguretat i salut laboral, va ser professor associat de la Universitat de Girona de l’àrea de salut laboral de l’Escola Universitària d’Infermeria durant molts anys.
  - Premi Àngel de la Medicina del Treball atorgat per Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball i Medalla de Plata atorgat per la Societat Espanyola de Medicina i Seguretat en el Treball."

 • - Llicenciada en medicina per la Universitat de Barcelona. Especialista en Medicina del Treball. Psicoterapeuta.
  - Lloc de treball Departament de Salut i Catsalut, Responsable de Prevenció de Riscos Laborals.
  - Premi Excel·lència Professional 2016 del Col·legi de Metges de Barcelona.
  - Membre del Consell Consultiu de la Societat Catalana de Salut Laboral

 • Lloc de treball

  - Responsable del Servei de Medicina del Treball i Prevenció de Riscos Laborals, de Deloitte

  Formació acadèmica i titulacions

  - Auditor de el Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat Politècnica de Barcelona.
  - Especialista en Higiene Industrial per l'Institut Europeu de Salut i Benestar Social.
  - Metge especialista en Medicina de l'Treball per la Universitat de Barcelona.
  - Metge diplomat en Reumatologia per l'Escola Professional de Reumatologia de la Universitat de Barcelona.
  - Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona.

  Altres dades d'interès professional

  - Membre de el Consell Consultiu de la Societat Catalana de Salut Laboral.
  - Vocal de la Junta Directiva de l'Associació Espanyola d'Especialistes en Medicina del Treball fins febrer 2016
  - Tresorer de la Societat Catalana de Salut Laboral fins a desembre de 2014
  - Vicepresident de l'Associació Catalana de Medicina del Treball fins a desembre de 2013.
  - Ex -vocal de la Secció Col·legial de Medicina del Treball del Col·legi de Metges de Barcelona.

 • - Emili Castejón Vilella és Enginyer Industrial, Enginyer Químic, Llicenciat en Farmàcia i Tècnic Superior en PRL.
  - Des de 1972 a 2015 va treballar al Centre Nacional de Condicions de Treball on va ocupar el càrrec de director des de 1984 a 2002.
  - Hi va fer també funcions com a higienista industrial, documentalista i responsable de publicacions. Des que va deixar el Centre, al gener de 2015, treballa com a consultor.

 • Imma Aguado
 • - Metge especialista en Medicina del Treball (UB)
  - Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, Diplomat en Gestió Hospitalària (UB) i en Medicina Clínica Preventiva (UB).
  - Auditor en PRL (INSHT) amb experiència en implantació i auditoria de sistemes de qualitat lligats a la PRL (ISO 9001 i 45001).
  - Secretari de la Societat Catalana de Mediació en Salut i Vocal de la Secció Col·legial de Medicina del Treball.
  - Adscrit al servei de medicina del treball en el Centro Nacional de Condiciones del Trabajo (INSHT) fins a l'any 1992 i després al servei de Medicina del Treball del Consorci Sanitari de Terrassa. Des de 1998 és Director Tècnic de l’associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció ( www.amsp.cat ) si be manté activitat lligada a la industria auxiliar de l’automòbil, en el grup Marelli, En la vessant acadèmica ha estat organitzador de diferents cursos i seminaris, autor de publicacions relacionades amb els agents físics i els riscos del sector salut i ha col·laborat com a professor en l’Escola Professional de Medicina del Treball (UB) i amb l’original Unitat Docent de Medicina del Treball Mateu Orfila-UPF

 • Joaquim Ruiz
 • - Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona.
  - Especialista en Medicina del Treball per la Universitat de Barcelona.
  - Diplomat en Medicina d’Empresa per la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo.
  - Master in Occupational Health and Safety per la MacMaster University de Hamilton, Ontario (Canadà).
  - Acreditat pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per realitzar funcions de Tècnic Superior i Auditor en Prevenció de Riscos Laborals.
  - Director del servei de salut, seguretat i benestar laboral de Transports Metropolitans de Barcelona.
  - Professor associat de la Facultat de Ciències de la salut i la vida de la Universitat Pompeu Fabra.
  - Membre de la Associació Catalana de Salut Laboral.

 • Consol Serra
 • Asun Galera
 • Dolors Solé