Societat Catalana de Salut Laboral

El Consell Consultiu


El Consell Consultiu de presidència (CCP) està format està format per professionals de la salut laboral vinculats a la SCSL per la seva experiència, vàlua i/o professionalitat en la nostra especialitat.

És un òrgan que assessora el president (i/o vice-presidenta) en qüestions puntuals sobre l'organització i posicionament de la SCSL. No està dotat de cap representant i per tant no ha de debatre cap resolució en el seu si. Les respostes de cada membre seran individuals i sense compromís de consens si no hi ha acord unànime.

Formen part del CCP durant la legislatura 2019-23:

 • Imma Aguado
 • Lloc de treball

  - Responsable del Servei de Medicina del Treball i Prevenció de Riscos Laborals, de Deloitte

  Formació acadèmica i titulacions

  - Auditor de el Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat Politècnica de Barcelona.
  - Especialista en Higiene Industrial per l'Institut Europeu de Salut i Benestar Social.
  - Metge especialista en Medicina de l'Treball per la Universitat de Barcelona.
  - Metge diplomat en Reumatologia per l'Escola Professional de Reumatologia de la Universitat de Barcelona.
  - Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona.

  Altres dades d'interès professional

  - Membre de el Consell Consultiu de la Societat Catalana de Salut Laboral.
  - Vocal de la Junta Directiva de l'Associació Espanyola d'Especialistes en Medicina del Treball fins febrer 2016
  - Tresorer de la Societat Catalana de Salut Laboral fins a desembre de 2014
  - Vicepresident de l'Associació Catalana de Medicina del Treball fins a desembre de 2013.
  - Ex -vocal de la Secció Col·legial de Medicina del Treball del Col·legi de Metges de Barcelona.

 • - Emili Castejón Vilella és Enginyer Industrial, Enginyer Químic, Llicenciat en Farmàcia i Tècnic Superior en PRL.
  - Des de 1972 a 2015 va treballar al Centre Nacional de Condicions de Treball on va ocupar el càrrec de director des de 1984 a 2002.
  - Hi va fer també funcions com a higienista industrial, documentalista i responsable de publicacions. Des que va deixar el Centre, al gener de 2015, treballa com a consultor.

 • - Llicenciada en medicina per la Universitat de Barcelona. Especialista en Medicina del Treball. Psicoterapeuta.
  - Lloc de treball Departament de Salut i Catsalut, Responsable de Prevenció de Riscos Laborals.
  - Premi Excel·lència Professional 2016 del Col·legi de Metges de Barcelona.
  - Membre del Consell Consultiu de la Societat Catalana de Salut Laboral

 • - Metge especialista en Medicina del Treball (UB)
  - Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, Diplomat en Gestió Hospitalària (UB) i en Medicina Clínica Preventiva (UB).
  - Auditor en PRL (INSHT) amb experiència en implantació i auditoria de sistemes de qualitat lligats a la PRL (ISO 9001 i 45001).
  - Secretari de la Societat Catalana de Mediació en Salut i Vocal de la Secció Col·legial de Medicina del Treball.
  - Adscrit al servei de medicina del treball en el Centro Nacional de Condiciones del Trabajo (INSHT) fins a l'any 1992 i després al servei de Medicina del Treball del Consorci Sanitari de Terrassa. Des de 1998 és Director Tècnic de l’associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció ( www.amsp.cat ) si be manté activitat lligada a la industria auxiliar de l’automòbil, en el grup Marelli, En la vessant acadèmica ha estat organitzador de diferents cursos i seminaris, autor de publicacions relacionades amb els agents físics i els riscos del sector salut i ha col·laborat com a professor en l’Escola Professional de Medicina del Treball (UB) i amb l’original Unitat Docent de Medicina del Treball Mateu Orfila-UPF

 • - Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona.
  - Especialista en Medicina del Treball per la Universitat de Barcelona.
  - Diplomat en Medicina d’Empresa per la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo.
  - Master in Occupational Health and Safety per la MacMaster University de Hamilton, Ontario (Canadà).
  - Acreditat pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per realitzar funcions de Tècnic Superior i Auditor en Prevenció de Riscos Laborals.
  - Director del servei de salut, seguretat i benestar laboral de Transports Metropolitans de Barcelona.
  - Professor associat de la Facultat de Ciències de la salut i la vida de la Universitat Pompeu Fabra.
  - Membre de la Associació Catalana de Salut Laboral.

 • - Llicenciat en Medicina i Cirurgia, Diplomat en Medicina d'Empresa i especialista en Medicina del Treball. Tècnic superior de prevenció de riscos laborals en les especialitats d'ergonomia i psicosociologia aplicada, higiene industrial i seguretat en el treball.
  - Exdirector de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  - Vinculat a diverses societats científiques espacialment a la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball (actual Associació Catalana de Salut Laboral), que va presidir entre 1997 i 2001 i n’ha estat membre del Consell Assessor en múltiples etapes.
  - Autor de diverses publicacions tècniques i científiques de seguretat i salut laboral i ponent habitual en congressos i jornades de seguretat i salut laboral.
  - Docent en matèria de seguretat i salut laboral, va ser professor associat de la Universitat de Girona de l’àrea de salut laboral de l’Escola Universitària d’Infermeria durant molts anys.
  - Premi Àngel de la Medicina del Treball atorgat per Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball i Medalla de Plata atorgat per la Societat Espanyola de Medicina i Seguretat en el Treball."

 • Pere Plana
 • - Llicenciat en Medicina a la Universitat de Barcelona en 1980
  - Doctor en Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona en 1991
  - Especialista en Medicina del Treball en 1989
  - Tècnic superior en PRL en les especialitats d’Higiene Industrial i Psicosociologia i Ergonomia aplicada
  - Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de L’Aliança entre 1989 i 2005
  - Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals Mancomunat ICO-IDIBELL (2007-2020)
  - Ex-president de la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball (2009-2013)

 • Elisabeth Purtí Pujals
 • Joaquim Ruiz
 • Consol Serra
 • Dolors Solé