Societat Catalana de Salut Laboral

Tapinet


La Tapinet és una llista de distribució moderada sobre temes de salut laboral que patrocina la Societat Catalana de Salut Laboral (SCSL).

La Tapinet és oberta a tots els usuaris que s'hi hagin inscrit.

Com qualsevol llista de distribució de correus electrònics, la Tapinet és un servei d'Internet que permet enviar d'una sola vegada un missatge de correu electrònic a múltiples destinataris (totes les persones subscrites i que defineixen la "Comunitat Tapinet".

Com a llista de distribució o mailing list, la Tapinet és una eina de treball i comunicació per divulgar, consultar i/o debatre temés relatius a la salut laboral d'interès comú per a la "Comunitat Tapinet".

Per a més informació o per subscripcions o baixes, sisplau, cliqueu aquí.