Societat Catalana de Salut Laboral

Documentació COVID-19


15/04/2020

Aquest document surt de la necessitat de donar resposta als professionals de la salut, professions que donen servei als hospitals i centres de salut i a la societat en general davant la crisis de la COVID-19. Neix amb l’objectiu de garantir la protecció del personal treballador, fins i tot en aquells moments on hi pot haver manca d’Equips de Protecció Individual (EPI) i poder gestionar aquesta falta, així com adaptar l’ús de mascaretes quirúrgiques i altres EPI a les necessitats que requereix la pandèmia .

En el context de l'actual brot mundial de la COVID-19, la demanda d’EPI; com a màscares , guants, roba de protecció o ulleres protectores, així com de productes sanitaris; màscares quirúrgiques, guants d'exploració i certs tipus de bates ha experimentat un creixement exponencial. En particular, la cadena de subministrament de certs tipus de EPI, com les màscares d'un sol ús, està sotmesa a una forta pressió. Per altre banda , la cadena de subministrament mundial ha sofert pertorbacions importants que també han repercutit en el mercat de la UE. 

15/04/2020

Aquest document surt de la necessitat de donar resposta als professionals de la salut, professions que donen servei als hospitals i centres de salut i a la societat en general davant la crisis de la COVID-19. Neix amb l’objectiu de garantir la protecció del personal treballador, fins i tot en aquells moments on hi pot haver manca d’Equips de Protecció Individual (EPI) i poder gestionar aquesta falta, així com adaptar l’ús de mascaretes quirúrgiques i altres EPI a les necessitats que requereix la pandèmia .

En el context de l'actual brot mundial de la COVID-19, la demanda d’EPI; com a màscares , guants, roba de protecció o ulleres protectores, així com de productes sanitaris; màscares quirúrgiques, guants d'exploració i certs tipus de bates ha experimentat un creixement exponencial. En particular, la cadena de subministrament de certs tipus de EPI, com les màscares d'un sol ús, està sotmesa a una forta pressió. Per altre banda , la cadena de subministrament mundial ha sofert pertorbacions importants que també han repercutit en el mercat de la UE. 

15/04/2020

Aquest document surt de la necessitat de donar resposta als professionals de la salut, professions que donen servei als hospitals i centres de salut i a la societat en general davant la crisis de la COVID-19. Neix amb l’objectiu de garantir la protecció del personal treballador, fins i tot en aquells moments on hi pot haver manca d’Equips de Protecció Individual (EPI) i poder gestionar aquesta falta, així com adaptar l’ús de mascaretes quirúrgiques i altres EPI a les necessitats que requereix la pandèmia .

En el context de l'actual brot mundial de la COVID-19, la demanda d’EPI; com a màscares , guants, roba de protecció o ulleres protectores, així com de productes sanitaris; màscares quirúrgiques, guants d'exploració i certs tipus de bates ha experimentat un creixement exponencial. En particular, la cadena de subministrament de certs tipus de EPI, com les màscares d'un sol ús, està sotmesa a una forta pressió. Per altre banda , la cadena de subministrament mundial ha sofert pertorbacions importants que també han repercutit en el mercat de la UE. 

09/05/2020

Grup de Treball per a l’elaboració de criteris per a la gestió de persones especialment vulnerables i treballadors/es especialment sensibles front el SARS-CoV-2 a les empreses de Catalunya. (GTPSVTESSARS-CoV-2)

09/05/2020

Grupo de trabajo para la elaboración de criterios para la gestión de personas especialmente vulnerables y trabajadores/as especialmente sensibles frente al SARS-CoV-2 en las empresas de Cataluña. (GTPSVTESSARS-CoV-2)

10/11/2020

En el document adjunt trobareu una nova actualització de la "Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19"

12/11/2020

S'ha publicat l'actualització del document "ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19", del Ministeri de Sanitat.

31/10/2020

Actualitzat: 18.10.2020

Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública

Aquest procediment d’actuació està en revisió permanent en funció de l’evolució i nova informació de la malaltia de què es disposi.

21/01/2021

Cliqueu aquí per accedir a la informació

21/01/2021

Cliqueu aquí per accedir a la informació.

21/01/2021

Accediu a la informació des d'aquest enllaç.

21/01/2021

Informació en el document adjunt.

21/01/2021

Col·legiats en actiu que exerceixen al sector privat (consultes professionals i centres mèdics): el CCMC està en contacte permanent amb el Departament de Salut per tal de valorar quin és el millor dispositiu per garantir l’administració de la vacuna en les properes setmanes (segons disponibilitat de dosis i de recursos).

Per poder definir el nombre de metges i metgesses que presten serveis assistencials al sector privat que hi estiguin interessats, cal emplenar el formulari que trobareu en aquest enllaç.

22/01/2021

Presentació que la Dra. Carmen Cabezas i Peña, Subdirectora General de Promoció de la Salut,  de l'Agència de Salut Pública del Departament de Salut,  que va fer a les Associacions  Científiques de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. 

En representació de la nostra Associació va assistir a la reunió Elisabeth Purtí i Pujals. Presidenta @ SCSL.

Així també, volem donar a conèixer els següent enllaços d'interès del Departament de Salut .

A través d’aquest l'enllaç  es pot accedir al portal global de vacunació contra la COVID 19 amb tota la informació publicada fins a l'actualitat sobre la campanya de vacunació contra la COVID19

S'ha creat una secció específica per als professionals de la Salut amb tota la informació específica i documents, i que s’anirà actualitzant permanentment.

Enllaç directe a les FAQs per a professionals.

Aquí el del document divulgatiu sobre administració i informació essencial:

Els materials gràfics, plantilles de PPT, plantilles de word, etc. i que es poden fer difusió / ús / distribució de tots els materials a través dels seus canals sempre que es consideri.

 

26/01/2021

Consulteu-la en aquest enllaç

26/01/2021

Consulta-la en aquest enllaç

11/02/2021

Podeu accedir al document en aquest correu.

11/02/2021

Podeu consultar-les en aquest enllaç.

19/02/2021

Aquest document s'anirà actualitzant periòdicament.