Societat Catalana de Salut Laboral

Documents


COVID-19
19/02/2021

Aquest document s'anirà actualitzant periòdicament.

11/02/2021

Podeu accedir al document en aquest correu.

11/02/2021

Podeu consultar-les en aquest enllaç.

26/01/2021

Consulta-la en aquest enllaç

26/01/2021

Consulteu-la en aquest enllaç

22/01/2021

Presentació que la Dra. Carmen Cabezas i Peña, Subdirectora General de Promoció de la Salut,  de l'Agència de Salut Pública del Departament de Salut,  que va fer a les Associacions  Científiques de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. 

En representació de la nostra Associació va assistir a la reunió Elisabeth Purtí i Pujals. Presidenta @ SCSL.

Així també, volem donar a conèixer els següent enllaços d'interès del Departament de Salut .

A través d’aquest l'enllaç  es pot accedir al portal global de vacunació contra la COVID 19 amb tota la informació publicada fins a l'actualitat sobre la campanya de vacunació contra la COVID19

S'ha creat una secció específica per als professionals de la Salut amb tota la informació específica i documents, i que s’anirà actualitzant permanentment.

Enllaç directe a les FAQs per a professionals.

Aquí el del document divulgatiu sobre administració i informació essencial:

Els materials gràfics, plantilles de PPT, plantilles de word, etc. i que es poden fer difusió / ús / distribució de tots els materials a través dels seus canals sempre que es consideri.

 

21/01/2021

Informació en el document adjunt.

21/01/2021

Col·legiats en actiu que exerceixen al sector privat (consultes professionals i centres mèdics): el CCMC està en contacte permanent amb el Departament de Salut per tal de valorar quin és el millor dispositiu per garantir l’administració de la vacuna en les properes setmanes (segons disponibilitat de dosis i de recursos).

Per poder definir el nombre de metges i metgesses que presten serveis assistencials al sector privat que hi estiguin interessats, cal emplenar el formulari que trobareu en aquest enllaç.

21/01/2021

Accediu a la informació des d'aquest enllaç.

21/01/2021

Cliqueu aquí per accedir a la informació

21/01/2021

Cliqueu aquí per accedir a la informació.

12/11/2020

S'ha publicat l'actualització del document "ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19", del Ministeri de Sanitat.

10/11/2020

En el document adjunt trobareu una nova actualització de la "Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19"

31/10/2020

Actualitzat: 18.10.2020

Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública

Aquest procediment d’actuació està en revisió permanent en funció de l’evolució i nova informació de la malaltia de què es disposi.

09/05/2020

Grup de Treball per a l’elaboració de criteris per a la gestió de persones especialment vulnerables i treballadors/es especialment sensibles front el SARS-CoV-2 a les empreses de Catalunya. (GTPSVTESSARS-CoV-2)

09/05/2020

Grupo de trabajo para la elaboración de criterios para la gestión de personas especialmente vulnerables y trabajadores/as especialmente sensibles frente al SARS-CoV-2 en las empresas de Cataluña. (GTPSVTESSARS-CoV-2)

15/04/2020

Aquest document surt de la necessitat de donar resposta als professionals de la salut, professions que donen servei als hospitals i centres de salut i a la societat en general davant la crisis de la COVID-19. Neix amb l’objectiu de garantir la protecció del personal treballador, fins i tot en aquells moments on hi pot haver manca d’Equips de Protecció Individual (EPI) i poder gestionar aquesta falta, així com adaptar l’ús de mascaretes quirúrgiques i altres EPI a les necessitats que requereix la pandèmia .

En el context de l'actual brot mundial de la COVID-19, la demanda d’EPI; com a màscares , guants, roba de protecció o ulleres protectores, així com de productes sanitaris; màscares quirúrgiques, guants d'exploració i certs tipus de bates ha experimentat un creixement exponencial. En particular, la cadena de subministrament de certs tipus de EPI, com les màscares d'un sol ús, està sotmesa a una forta pressió. Per altre banda , la cadena de subministrament mundial ha sofert pertorbacions importants que també han repercutit en el mercat de la UE. 

15/04/2020

Aquest document surt de la necessitat de donar resposta als professionals de la salut, professions que donen servei als hospitals i centres de salut i a la societat en general davant la crisis de la COVID-19. Neix amb l’objectiu de garantir la protecció del personal treballador, fins i tot en aquells moments on hi pot haver manca d’Equips de Protecció Individual (EPI) i poder gestionar aquesta falta, així com adaptar l’ús de mascaretes quirúrgiques i altres EPI a les necessitats que requereix la pandèmia .

En el context de l'actual brot mundial de la COVID-19, la demanda d’EPI; com a màscares , guants, roba de protecció o ulleres protectores, així com de productes sanitaris; màscares quirúrgiques, guants d'exploració i certs tipus de bates ha experimentat un creixement exponencial. En particular, la cadena de subministrament de certs tipus de EPI, com les màscares d'un sol ús, està sotmesa a una forta pressió. Per altre banda , la cadena de subministrament mundial ha sofert pertorbacions importants que també han repercutit en el mercat de la UE. 

15/04/2020

Aquest document surt de la necessitat de donar resposta als professionals de la salut, professions que donen servei als hospitals i centres de salut i a la societat en general davant la crisis de la COVID-19. Neix amb l’objectiu de garantir la protecció del personal treballador, fins i tot en aquells moments on hi pot haver manca d’Equips de Protecció Individual (EPI) i poder gestionar aquesta falta, així com adaptar l’ús de mascaretes quirúrgiques i altres EPI a les necessitats que requereix la pandèmia .

En el context de l'actual brot mundial de la COVID-19, la demanda d’EPI; com a màscares , guants, roba de protecció o ulleres protectores, així com de productes sanitaris; màscares quirúrgiques, guants d'exploració i certs tipus de bates ha experimentat un creixement exponencial. En particular, la cadena de subministrament de certs tipus de EPI, com les màscares d'un sol ús, està sotmesa a una forta pressió. Per altre banda , la cadena de subministrament mundial ha sofert pertorbacions importants que també han repercutit en el mercat de la UE. 

General
09/10/2023

RESUM DE LES SESSIONS PARTICIPATIVES AMB PERSONES EXPERTES
JULIOL DE 2023

29/11/2021
  1. El INSST ha actualizado la Guía técnica equipos de trabajo: "Incorpora los cambios normativos sobre la comercialización y utilización. Se aclaran cuestiones sobre los usos prohibidos y no previstos, el cumplimiento de las disposiciones  generales,  anexo I y la formación requerida para el uso"

Actualización guía técnica para utilización de equipos de trabajo (insst.es)

11/05/2021

Apreciado/a,

El documento de los Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España, recoge los valores adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2021 y que han sido aprobados por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se han incorporado los agentes químicos de la quinta lista de Valores Límite de exposición profesional indicativos de la directiva de la Comisión Europea 2019/1831, con ello se consolida la transposición de la misma al ordenamiento jurídico-laboral español.

Descargar Valores LímiteSaludos cordiales,

César Sánchez
Director de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales
Foment del Treball

Barcelona, 10 de mayo de 2021


MÁS INFORMACIÓN

Vía Laietana, 32-34 08003 Barcelona

Tel. +34 93 484 12 75
www.foment.com

15/04/2020

Aquest document surt de la necessitat de donar resposta als professionals de la salut, professions que donen servei als hospitals i centres de salut i a la societat en general davant la crisis de la COVID-19. Neix amb l’objectiu de garantir la protecció del personal treballador, fins i tot en aquells moments on hi pot haver manca d’Equips de Protecció Individual (EPI) i poder gestionar aquesta falta, així com adaptar l’ús de mascaretes quirúrgiques i altres EPI a les necessitats que requereix la pandèmia .

En el context de l'actual brot mundial de la COVID-19, la demanda d’EPI; com a màscares , guants, roba de protecció o ulleres protectores, així com de productes sanitaris; màscares quirúrgiques, guants d'exploració i certs tipus de bates ha experimentat un creixement exponencial. En particular, la cadena de subministrament de certs tipus de EPI, com les màscares d'un sol ús, està sotmesa a una forta pressió. Per altre banda , la cadena de subministrament mundial ha sofert pertorbacions importants que també han repercutit en el mercat de la UE. 

15/04/2020

Aquest document surt de la necessitat de donar resposta als professionals de la salut, professions que donen servei als hospitals i centres de salut i a la societat en general davant la crisis de la COVID-19. Neix amb l’objectiu de garantir la protecció del personal treballador, fins i tot en aquells moments on hi pot haver manca d’Equips de Protecció Individual (EPI) i poder gestionar aquesta falta, així com adaptar l’ús de mascaretes quirúrgiques i altres EPI a les necessitats que requereix la pandèmia .

En el context de l'actual brot mundial de la COVID-19, la demanda d’EPI; com a màscares , guants, roba de protecció o ulleres protectores, així com de productes sanitaris; màscares quirúrgiques, guants d'exploració i certs tipus de bates ha experimentat un creixement exponencial. En particular, la cadena de subministrament de certs tipus de EPI, com les màscares d'un sol ús, està sotmesa a una forta pressió. Per altre banda , la cadena de subministrament mundial ha sofert pertorbacions importants que també han repercutit en el mercat de la UE. 

21/02/2020

Revista Española de Cardiología, 70(6): 474-486 (2017)

21/02/2020

European Heart Journal 00: 1-8 (2018)

21/02/2020

Rev Esp Cardiol. 2019;72(9):749–759

21/02/2020
21/02/2020

Clinical and Translational Oncology, 

https://doi.org/10.1007/s12094-019-02250-4

27/01/2020

Per accedir a informació actualitzada: http://bit.ly/Cov-2019

17/01/2020

Us expliquem com generar un motor de cerca, i gratuït, de bibliografia científica que ens envii a la nostra bústia una selecció del que es publica sobre un tema concret.

14/10/2019

Aquest document és una actualització de la Guia tècnica per a la campanya de vacunació antigripal estacional 2018. Pretén aportar les dades necessàries per tal que el personal sanitari que ha d’intervenir en la campanya tingui la informació bàsica suficient sobre la vacunació antigripal i, en conseqüència, faci una utilització òptima de les vacunes. Com ha novetat d’aquesta guia es simplifica la part de vigilància de la grip que podeu trobar AQUÍ i s’incorporen dades d’avaluació: la cobertura vacunal i un breu anàlisi de l’evolució epidemiològica de la temporada anterior.

S’acompanya d’una guia breu (Annex), que resumeix els aspectes operatius fonamentals per portar a terme la campanya.

14/10/2019

 

CDC Adoption of ACIP Recommendations for MMWR
Recommendations and Reports, MMWR Policy Notes,
and Immunization Schedules (Child/Adolescent, Adult)
Recommendations for routine use of vaccines in children,
adolescents, and adults are developed by the Advisory
Committee on Immunization Practices (ACIP). ACIP is
chartered as a Federal Advisory Committee to provide expert
external advice and guidance to the Director of CDC on
use of vaccines and related agents for the control of vaccine
preventable diseases in the civilian population of the United
States. Recommendation for routine use of vaccines in children
and adolescents are harmonized to the greatest extent possible
with recommendations made by the American Academy of
Pediatrics (AAP), the American Academy of Family Physicians
(AAFP), and the American College of Obstetricians and
Gynecologists (ACOG). Recommendations for routine use of
vaccinations in adults are harmonized with recommendations
of AAFP, ACOG, and the American College of Physicians
(ACP). ACIP recommendations approved by the CDC
Director become agency guidelines on the date published in the
Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). Additional
information is available at https://www.cdc.gov/vaccines/acip.

CDC Adoption of ACIP Recommendations for MMWR Recommendations and Reports, MMWR Policy Notes,and Immunization Schedules (Child/Adolescent, Adult)

Recommendations for routine use of vaccines in children, adolescents, and adults are developed by the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). ACIP is chartered as a Federal Advisory Committee to provide expert external advice and guidance to the Director of CDC on use of vaccines and related agents for the control of vaccine preventable diseases in the civilian population of the United States. Recommendation for routine use of vaccines in children and adolescents are harmonized to the greatest extent possible with recommendations made by the American Academy ofPediatrics (AAP), the American Academy of Family Physicians (AAFP), and the American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Recommendations for routine use of vaccinations in adults are harmonized with recommendations of AAFP, ACOG, and the American College of Physicians (ACP). ACIP recommendations approved by the CDC Director become agency guidelines on the date published in the Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). Additional information is available at https://www.cdc.gov/vaccines/acip.

 

13/10/2019

Sociedad Española de  Cardiología  (SEC)

Fundación Española  del  Corazón  (FEC)

Asociación  Española de  Especialistas  en  Medicina del  Trabajo  (AEEMT)

Asociación  de  Especialistas  en  Enfermería  del Trabajo  (AET)

Sociedad Española de  Oncología Médica (SEOM)

Sociedad Española de  Oncología Radioterápica  (SEOR)

Sociedad Española de  Hematología y  Hemoterapia (SEHH)

Sociedad Española de  Médicos  Generales  y  de  Familia  (SEMG)

Asociación  Española de  Enfermería en  Cardiología  (AEEC)

Asociación  Nacional de  Medicina del Trabajo  en  el Ámbito  Sanitario  (ANMTAS)

Sociedad Española de  Medicina y  Seguridad  en  el  Trabajo  (SEMST-SESLAP)

Asociación  Española contra  el Cáncer (AECC) 

Es  objetivo  de  este  texto  el abordaje  preventivo  del  riesgo  cardiovascular  en  las  personas  que han  sufrido  un  cáncer  y  se  encuentran  incorporadas  en  el  mundo  del  trabajo.  Se  trata de realizar una  valoración  global y  coordinada por:  oncología,  cardiología,  hematología y  las unidades  básicas  de  Salud  Laboral. Independientemente  de  esta  consideración  aquí  planteada  cardio-onco-hematológica y laboral,  en  las  actividades  de  Salud  Laboral (prevención,  promoción  de  la salud  y  vigilancia de la salud  de  forma más  específica)  se  valora siempre  al trabajador de  forma integral, considerando  todas  las  limitaciones,  riesgos  y  exposiciones  conjuntamente  para llegar a  una calificación  de  aptitud  que  pueda evitar riesgos  personales  o  para terceros. Consideraremos  en  este  texto  de  forma  individual el riesgo  cardiovascular  por ser una situación  específica que  requiere  una reflexión  conjunta en  la que  esperamos  que  esta guía pueda ser un  apoyo  en  la toma de  decisiones  coordinada entre  todos  los  implicados. 

31/08/2019

Esta Guía tiene por objeto facilitar la aplicación del Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos de acuerdo con la disposición adicional única de dicho real decreto. El Real Decreto 299/2016 traspone, al ordenamiento jurídico español, la Directiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y adecúa la prevención de riesgos derivados de la exposición laboral a los campos electromagnéticos a los requisitos exigidos en el actual marco normativo establecido por la Ley 31/1995 y su desarrollo reglamentario.

Aunque esta guía se refiere exclusivamente a dicho real decreto, debe tenerse en cuenta que el mismo se encuadra en la normativa general sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, constituida principalmente por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y sus posteriores modificaciones.

Por tanto, junto a las obligaciones específicas relativas a la prevención y protección de los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a campos electromagnéticos, el empresario debe asegurar también el cumplimiento de los preceptos de carácter general contenidos en la citada ley y en el reglamento.

Para facilitar su consulta la Guía se presenta transcribiendo íntegramente el real decreto inscrito en recuadros en color e intercalando, en los preceptos en que se ha considerado oportuno, las observaciones o aclaraciones pertinentes o, cuando estas son numerosas o complejas, agrupándolas en un apéndice específico al que se hace referencia en el apartado correspondiente.

29/03/2019

 

Introducción
La evolución demográfica hacia una población envejecida es
una realidad en ciernes que va a conllevar una nueva situación
para las organizaciones empresariales de todo el mundo desarrollado,
con un especial impacto en las sociedades occidentales.
Este envejecimiento de la población no sólo va a tener
un impacto directo en la prolongación de la vida laboral de las
personas como requisito fundamental para el sostenimiento
de los estados de bienestar, sino que además el reemplazo de
los trabajadores jubilados será en algunos casos problemático,
debido a la menor cantidad de personas que conforman las
generaciones jóvenes.
Para abordar esta nueva realidad las empresas van a tener que
poner en marcha acciones concretas, que les permitan gestionar
la edad de sus plantillas profesionales de un modo eficiente.
Una política de gestión de la edad exitosa debería permitir
que los trabajadores con más experiencia no sólo mantengan
su nivel de productividad dentro de la organización hasta el
momento de su jubilación, sino que además desempeñen sus
tareas con el nivel de motivación que sus responsabilidades
requieran.
Por otro lado, una gestión adecuada de la edad puede traer beneficios
adicionales para las organizaciones, dado que la transición
tecnológica en la que estamos inmersos (industria 4.0) va
a facilitar que paulatinamente se produzca una división entre
las tareas con elevada carga física, reservadas a máquinas con
alto nivel de autonomía, y las tareas intensivas en conocimiento,
lideradas por personas. Y si hay algo que caracterice a un
12
trabajador mayor es justamente una reducción en las capacidades
que van a perder peso en un futuro próximo (físicas),
mientras se produce una mejora de aquellas que van a ser más
demandadas como es el control del uso del lenguaje o la capacidad
para procesar problemas complejos.
Como resultado de la concienciación que las empresas asociadas
a AESPLA tienen sobre el nuevo entorno laboral en el que
deben actuar las organizaciones empresariales, nace la propuesta
de elaborar esta guía. De este modo, se pretende que
los miembros de la asociación y otras empresas interesadas en
abordar la cuestión del envejecimiento en las empresas no sólo
tengan información procedente de estudios de referencia que
proponen diversos modos de abordar el problema, sino que
también conozcan las experiencias de las organizaciones de
AESPLA que ya están llevando a cabo iniciativas de gestión de
la edad, con el fin de que puedan conformar y poner en marcha
su propia estrategia.
De este modo, el contenido de esta guía se centra primeramente
en la presentación de los parámetros críticos relacionados
con el proceso de envejecimiento de las personas. Seguidamente
se realiza una revisión de aquellos aspectos que
tienen un mayor impacto sobre el desempeño profesional de
los trabajadores mayores, proponiendo un conjunto de acciones
orientadas a mantener e incluso mejorar la productividad
de una fuerza laboral experimentada.
El siguiente apartado del documento se centra en presentar
iniciativas concretas, puestas en marcha en organizaciones
privadas con el fin de generar situaciones de provecho mutuo
(win-win) entre el trabajador mayor y la empresa, que permitan
a ambos seguir beneficiándose de su relación profesional.
Del mismo modo, también se presentan algunos programas
emprendidos por las administraciones públicas a nivel europeo,
orientados a facilitar situaciones en las que todas las partes
implicadas obtienen beneficios. Puesto que la prolongación de
la vida laboral es un aspecto crítico para el mantenimiento del
13
GUÍA AESPLA-IBV
estado de bienestar, que incluye no sólo el pago de pensiones
sino también el gasto médico, es indudable que las administraciones
públicas son entidades que deberían tener una implicación
significativa en la implantación de programas de gestión
de la edad en las organizaciones empresariales.
Finalmente, el último apartado del documento se centra en
presentar iniciativas puestas en marcha por empresas a nivel
europeo por un lado y las asociadas a AESPLA por otro, con
el fin de disponer de ejemplos de programas eficientes de la
gestión de la edad que permita a otras empresas disponer de
información de tipologías de programas, cómo se han llevado a
cabo y barreras con las que se han encontrado, de forma que
puedan evitarse teniendo en cuenta experiencias previas de
otras compañías. Estas iniciativas se han organizado en cinco
grupos, que se corresponden con los programas básicos implementados
en el ámbito de la gestión de la edad en el entorno
empresarial.

La evolución demográfica hacia una población envejecida esuna realidad en ciernes que va a conllevar una nueva situaciónpara las organizaciones empresariales de todo el mundo desarrollado,con un especial impacto en las sociedades occidentales. Este envejecimiento de la población no sólo va a tenerun impacto directo en la prolongación de la vida laboral de laspersonas como requisito fundamental para el sostenimientode los estados de bienestar, sino que además el reemplazo delos trabajadores jubilados será en algunos casos problemático, debido a la menor cantidad de personas que conforman lasgeneraciones jóvenes. Para abordar esta nueva realidad las empresas van a tener queponer en marcha acciones concretas, que les permitan gestionarla edad de sus plantillas profesionales de un modo eficiente. Una política de gestión de la edad exitosa debería permitirque los trabajadores con más experiencia no sólo mantengansu nivel de productividad dentro de la organización hasta elmomento de su jubilación, sino que además desempeñen sustareas con el nivel de motivación que sus responsabilidadesrequieran. Por otro lado, una gestión adecuada de la edad puede traer beneficiosadicionales para las organizaciones, dado que la transicióntecnológica en la que estamos inmersos (industria 4.0) va a facilitar que paulatinamente se produzca una división entrelas tareas con elevada carga física, reservadas a máquinas conalto nivel de autonomía, y las tareas intensivas en conocimiento, lideradas por personas.

Y si hay algo que caracterice a un12trabajador mayor es justamente una reducción en las capacidadesque van a perder peso en un futuro próximo (físicas), mientras se produce una mejora de aquellas que van a ser másdemandadas como es el control del uso del lenguaje o la capacidadpara procesar problemas complejos. Como resultado de la concienciación que las empresas asociadasa AESPLA tienen sobre el nuevo entorno laboral en el quedeben actuar las organizaciones empresariales, nace la propuestade elaborar esta guía. De este modo, se pretende quelos miembros de la asociación y otras empresas interesadas enabordar la cuestión del envejecimiento en las empresas no sólotengan información procedente de estudios de referencia queproponen diversos modos de abordar el problema, sino quetambién conozcan las experiencias de las organizaciones deAESPLA que ya están llevando a cabo iniciativas de gestión dela edad, con el fin de que puedan conformar y poner en marchasu propia estrategia. De este modo, el contenido de esta guía se centra primeramenteen la presentación de los parámetros críticos relacionadoscon el proceso de envejecimiento de las personas. Seguidamentese realiza una revisión de aquellos aspectos quetienen un mayor impacto sobre el desempeño profesional delos trabajadores mayores, proponiendo un conjunto de accionesorientadas a mantener e incluso mejorar la productividadde una fuerza laboral experimentada. El siguiente apartado del documento se centra en presentariniciativas concretas, puestas en marcha en organizacionesprivadas con el fin de generar situaciones de provecho mutuo(win-win) entre el trabajador mayor y la empresa, que permitana ambos seguir beneficiándose de su relación profesional. Del mismo modo, también se presentan algunos programasemprendidos por las administraciones públicas a nivel europeo, orientados a facilitar situaciones en las que todas las partesimplicadas obtienen beneficios. Puesto que la prolongación dela vida laboral es un aspecto crítico para el mantenimiento del13GUÍA AESPLA-IBVestado de bienestar, que incluye no sólo el pago de pensionessino también el gasto médico, es indudable que las administracionespúblicas son entidades que deberían tener una implicaciónsignificativa en la implantación de programas de gestiónde la edad en las organizaciones empresariales. Finalmente, el último apartado del documento se centra enpresentar iniciativas puestas en marcha por empresas a niveleuropeo por un lado y las asociadas a AESPLA por otro, conel fin de disponer de ejemplos de programas eficientes de lagestión de la edad que permita a otras empresas disponer deinformación de tipologías de programas, cómo se han llevado acabo y barreras con las que se han encontrado, de forma quepuedan evitarse teniendo en cuenta experiencias previas deotras compañías. Estas iniciativas se han organizado en cincogrupos, que se corresponden con los programas básicos implementadosen el ámbito de la gestión de la edad en el entornoempresarial.

 

28/03/2019

L'objectiu d’aquest document de consens és el de proporcionar les recomanacions preventives per a la manipulació de medicaments perillosos, que aporti seguretat clínica, laboral i legal, que reculli uns criteris comuns, i que sigui aplicable de forma realista a la majoria de centres sanitaris i sociosanitaris de Catalunya, tenint en compte les diverses possibilitats d’actuació per adaptar-se a les diferents realitats del sector i donant compliment als requeriments legals vigents en cada moment. A més a més d’assegurar la protecció del professional ha de garantir també la seguretat del pacient.

Aquest document de consens pretén donar unes pautes d’actuació en front als fàrmacs perillosos existents i uns criteris per a la presa de decisions en els fàrmacs de nova classificació de risc posterior a l’edició d’aquest document.

03/03/2019
18/10/2018

2003 Universitat Pompeu Fabra Instituto Salud Carlos III Mutual Cyclops 

14/06/2018
14/06/2018
14/06/2018
30/06/2017
31/03/2017

Arran de l’experiència i el treball desenvolupats a causa de l’exposició al virus de l’Ebola, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va veure la necessitat d’anticipar-se i crear un grup de treball amb professionals de la seguretat i salut laboral, a fi d’elaborar una guia de recomanacions davant d’agents biològics altament transmissibles i per afrontar de manera ordenada una futura arribada d’agents més perillosos o de transmissió per via aèria. Alhora, es vol disposar d’un document consensuat per evitar així el possible col·lapse dels centres sanitaris i el risc que podrien desencadenar aquests agents biològics en els seus treballadors.

31/08/2013

Objectiu

L’ús de les immunitzacions s’ha demostrat que ésuna eina altament efectiva i una prioritat de primer ordre dins de la Salut Pública i, dins d’aquesta, de la Salut Laboral. En aquest sentit, aquest document pretén:

• Sistematitzar les pautes a seguir d’acord amb els protocols vigents de les diferents entitats científiques.

• Protegir la salut dels treballadors, especialment els que presentin situacions

d’immunosupressió o malalties cròniques de base i que, per tant, tinguinun risc superior de complicacions en cas de contagi de certes malalties infeccioses.

• Evitar que els treballadors siguin font d’infeccions per als pacients als que tenen, a d’altres treballadors del centre o fins i tot a la comunitat.

La protecció mitjançant la vacunació no eximeix de la utilització d’altres mesures de prevenció vers els riscos biològics, com són les precaucions estàndards i les mesures d’aïllament front a determinades malalties infeccioses transmissibles, que hauran de complir-se amb tot rigor.

18/09/2007

Encara que disposem del “Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica para los trabajadores expuestos a Agentes Citostáticos” del Ministeri de Sanitat Espanyol aprovada pel “Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud” en data 11 de novembre de 2003, la recent publicació de la nota tècnica de prevenció “NTP-740 Exposición Laboral a citostáticos en el ámbito sanitario” juntament amb l’article  científic titulat “Exposición a citostáticos en Farmacias Hospitalarias por contaminación exterior de los viales suministrados” del S. Torrado del Rey et al.; justifiquen revisar novament els criteris per a avaluar les condicions de treball així com les accions de vigilància de la salut d’aquests treballadors.

La present guia no vol ni substituir ni contradir els principis generals establerts en aquestes dues referències anotades anteriorment, sinó que intenta adequar aquests documents a les noves circumstàncies i encabir-los en el marc de les tasques assistencials sanitàries tan d’un Hospital com d’un Centre d’Assistència Primària.

17/05/2007

Cátedra de Medicina del Trabajo MC Mutual-UPF

Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball

Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut

Instituto de Salud Carlos III

Guies
07/01/2021

Editada per l'Instituto Nacional de la Seguridad social

Legislació-Normativa consolidada
09/11/2020

Consulteu aquest enllaç.

Codi electrònic de PRL publicat al BOE, que inclou, entre d’altres:

- Normativa general: Llei de Prevenció de Riscos Laborals i Reglament dels Serveis de Prevenció.

- Normativa específica: coordinació, senyalització, llocs de treball, manipulació manual de càrregues, pantalles, agents biològics, cancerígens, químics, equips de treball, equips de protecció individual, mineria, bucs de pesca, construcció, subcontractació, risc elèctric, soroll, vibracions, amiant, radiacions òptiques i camps electromagnètics.

- Normativa dels Serveis de Prevenció: Ordre TIN 2504/2010 i RD 843/2011.

- Normativa d’Inspecció de Treball i infraccions i sancions.

Legislació-Novetats legislatives
13/12/2021

Modificació del Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

Enllaç: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20261

04/02/2021

Segons l’article 6 del RD-Llei 3/2021 de 2 de febrer:

- Regirà de l'11 de març de al 2020 (data declaració pandèmia OMS) fins aixecament per part de les autoritats sanitàries de les mesures de prevenció davant el COVID-19.

- Els serveis de prevenció de riscos laborals hauran d'emetre informe on es faci constar l'exposició laboral a l'COVID-19 durant la prestació de serveis sanitaris o sociosanitaris.

- L'entitat responsable d'aquestes prestacions serà la que cobreixi les contingències professionals en el moment de produir-se la baixa mèdica.

Més informació en aquest enllaç

02/02/2021
Adjuntem pel seu interès el "Resumen legislativo y jurisprudencial de 2020 en PRL", on es comenten les principals novetats legislatives i sentències del darrer any.
Gran part es dedica al COVID-19, reflexionant sobre la contingència aplicable al contagi, la modificació del RD 664/1997, les activitats preventives específiques, el paper d'Inspecció i dels Serveis de Prevenció, la possibilitat de sancions, recàrrec de prestacions i responsabilitats civils i penals.
Tanmateix, al marge del COVID-19, es comenta la nova regulació del treball a distància, la modificació del RD 665/1997, la nova suspensió del bonus, l'actualització del protocol sanitari de silicosis i sentències referents a l'acomiadament disciplinari per manca d'ús d'EPIS, riscos psicosocials i burnout, condemna superior a dos anys de presó d'una empresària...
Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç
11/01/2021
Així apareix a la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021:

"Disposición adicional centésima vigésima séptima. Suspensión del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales por disminución de la siniestralidad laboral.

Se suspende la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, prevista en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, para las cotizaciones que se generen durante el año 2021. Esta suspensión se extenderá hasta que el Gobierno proceda a la reforma del citado real decreto, que deberá producirse a lo largo del año 2021."

07/01/2021

Publicada la modificació del RD 665/1997 d'agents cancerígens, per adaptació a la Directiva europea 2017/2398.

Podeu consultar-la en aquest enllaç

Inclou la pols respirable de sílice cristalina com a agent cancerigen, amb un valor límit de 0,1 fins a 31 de desembre de 2021 i de 0,05 a partir d'aquesta data.

S'incorporen altres substàncies, com les fibres ceràmiques refractàries, compostos de crom VI, òxid d'etilè, epoxipropà, acrilamida, nitropropà, toluidina, butadiè, hidrazina i bromoetilè.

Respecte dels agents que ja apareixien, el benzè manté el seu valor límit, mentre que es modifiquen els corresponents a la pols de fustes dures i clorur de vinil monòmer.

Tanmateix, es modifica l'article 6 per especificar que els 10 minuts de neteja personal no podran acumular-se ni utilitzar-se per a altres finalitats.
22/12/2020

Nova actualització a 21 de desembre del Procediment d’actuació dels Serveis de Prevenció front al coronavirus.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf

- Adapta els canvis a l'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 (versió de 18 de desembre).

- Incorpora l'Avaluació del risc de transmissió mitjançant aerosols, incidint en la correcta ventilació dels llocs de treball i espais interiors.

- Afegeix el lapse de 24 hores per a valoració del contacte estret (menys de 2 metres, 15 minuts dins de 24 hores i sense EPIs).

- Modifica la Taula 1 pel que fa als escenaris de risc i respecte dels requeriments, remet a l'Avaluació de Riscos. Per tant, l’AR serà obligatòria en qualsevol escenari, incloent el de baixa probabilitat d'exposició.

- Suprimeix l'Annex III que oferia alternatives davant escassetat de mitjans de protecció personal.

- Introdueix la potenciació del teletreball o treball mixt.

20/12/2020

Ordre TES/1180/2020, de 4 de desembre, per la que s’adapta en funció del progrés tècnic el Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15871

En vigor des de l’11 de desembre de 2020.

Transposa la Directiva (UE) 2020/739 de la Comissió, de 3 de juny de 2020, i parcialment, la Directiva (UE) 2019/1833 de la Comissió, de 3 de juny de 2020. 

El seu objectiu és incloure la COVID-19 entre els agents biològics previstos pel RD 664/1997 i assignar-li la categoria 3.

Per això, modifica l’anterior referència Coronaviridae (que tenia categoria 2) dins de l’apartat Virus de l'Annex II, per:

«Coronaviridae (F)Betacoronavirus (G)Coronavirus del síndrome respiratori agut greu (SARS-CoV)

3


Coronavirus del síndrome respiratori agut greu 2 (SARS-CoV-2) 

3


Coronavirus del síndrome respiratori d’Orient Mitjà (MERS-CoV)

3


Altres Coronaviridae de patogenicitat coneguda


 

Tanmateix, substitueix els Annexos IV y V, modificant algunes mesures de contenció.

Podeu consultar el text actualitzat del RD 664/1997 a:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11144&tn=1&p=20201210

Tanmateix el trobareu al Codi electrònic de PRL disponible en aquesta pàgina.

09/11/2020

11a actualització, de 7 d’octubre de 2020.

Consulteu-lo en aquest enllaç.

Document del Ministeri de Sanitat que regula obligacions dels SP en matèria d’avaluació dels riscos de l’exposició al COVID-19, formació, seguiment de contactes estrets, proves diagnòstiques, investigació de les causes dels brots, entre altres.  

03/11/2020

Accediu des d'aquí al Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància.

Distingeix entre el treball a distància amb vocació de continuïtat i el vinculat a la durada de la pandèmia del COVID-19.

Des del punt de vista de la PRL, els articles a considerar són el 15 (dret a la protecció), 16 (avaluació de riscos) i la Disposició transitòria Tercera (treball a distància vinculat a la pandèmia del COVID-19).

Les principals novetats són:

- El document a emplenar per la persona treballadora no serà d'autoavaluació, sinó d'obtenció de dades per a posterior realització de l'Avaluació de riscos per part de la modalitat preventiva.

- Aquest document l’ha de confeccionar el servei de prevenció, fent especial atenció als factors psicosocials, ergonòmics i organitzatius associats a la feina a distància (com ara distribució de jornada, temps de disponibilitat i garantia de descansos i desconnexions).

- No serà obligatòria la visita a el domicili o lloc de treball a distància.

- Si bé es contempla la possibilitat de visita, aquesta apareix com quelcom excepcional i subjecte a autorització de la persona treballadora.

- L’Avaluació de riscos serà específica del lloc informat, de manera que, en cas de canviar d'ubicació, caldrà comunicar-ho i realitzar una nova avaluació.

No obstant, pels teletreballs vinculats al COVID-19, s'acceptarà excepcionalment l'autoavaluació voluntària de la persona treballadora.

Legislació-Sentències
22/12/2022

Reial decret 1029/2022, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament sobreprotecció de la salut contra els riscos derivats de l’exposició a les radiacions ionitzants que deroga el Reial decret 783/2001, de 6 de juliol, pel qual s'aprovava el Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants i el Reial decret 413/1997, de 21 de març, sobre protecció operacional dels treballadors externs amb risc d'exposició a radiacions ionitzants per intervenció en zona controlada; així com totes les normes del mateix rang o inferior en allò que contradiguin o s'oposin al que disposa el Reial decret en qüestió.

09/11/2020

Els tècnics i sanitaris estan

-  AP Tarragona, secció 2, núm 108/2019, de 8 de febrer.

Inhabilitació d’1 any i mig per tècnic per no contemplar la càrrega de la compactadora al camió.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

 

- TSJ de Murcia, Sala Social, secció 1, núm. 869/2018, de 10 d’octubre de 2018.

Condemna civil solidària a l'SP Aliè per no avaluar l'accés a un fals sostre que desconeixia.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

 

NOTA: Es por trobar un comentari exhaustiu de cadascuna de les sentències a www.aspectosjuridicosprl.blogspot.com

09/11/2020

Els incompliments en l’àmbit de la PRL es consideren incompliments laborals, sancionables disciplinàriament. En cas de no fer-ho, l’empresari pot incórrer en una tolerància culpable.

 

- TSJ Murcia, Sala Social, núm. 837/2017, de 27 de setembre de 2017:

Suspensió de sou i feina a un treballador amb antecedents d’hipoacúsia per no utilitzar les proteccions auditives durant dos dies seguits.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

 

- TSJ de Catalunya, Sala Social, núm. 5843/2018, de 7 de novembre.

Acomiadament per embriaguesa reiterada a obra.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

- Jutjat Social 6 de Santander, núm. 24/2021, de 22 de gener de 2021

Acomiadament de peixatera de supermercat per no pujar-se la mascareta per damunt del nas i faltar al respecte a la clienta.

...se encontraba prestando servicios con un producto no envasado, el pescado, por lo que, las normas de prevención de riesgos laborales elaboradas por la empresa demandada, le obligaban al uso correcto de la misma, tapando la boca y la nariz. Y ante el requerimiento de una clienta, y posteriormente, de la responsable de tienda, para que se la colocase bien, hace caso omiso, dirigiéndose a la clienta en un tono amenazante, y sin atender a los requerimientos de la encargada para que se calmase.

Podeu consultar-la en aquest enllaç: https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/22db9aecce21491a/20210209 

09/11/2020

Les sentències exposades a continuació redunden en la manca de vinculació entre les qualificacions d’aptitud, dirigides a un lloc de treball concret, i les incapacitats, referides a l’exercici de la professió habitual.

- TSJ Catalunya, Sala Social, Secció 1, num. 277/2019, de 22 de gener de 2019.

Treballador que dos dies després de l’alta de l’ICAM per curació/millora que li permet realitzar el seu treball habitual, és qualificat de no apte pel SP Aliè i acomiadat per l’empresa.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.


- TSJ Murcia, Sala Social, Secc. 1, num. 155/2017, de 15 de febrero de 2017.

Conductor qualificat de no apte i acomiadat al qual se li denega una IPT.

…dado que la profesión del actor es la de conductor de furgonetas o camiones, la cual es de carácter sedentario, sin que se necesaria la realización de esfuerzo, pues la carga del vehículo no es una de las obligaciones profesionales del conductor, no cabe apreciar la existencia de impedimento para llevar a cabo toda o las más relevantes tareas que son características de la misma, por lo que no concurren los requisitos que establece el artículo 137.4 de la LGS para que proceda la declaración de incapacidad permanente total.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

 

- TSJ Murcia, Sala Social, secc. 1, núm. 610/2017, de 15 de juny de 2017.

Treballador al qual se li revisa una IPT i quan es reincorpora és acomiadat.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

09/11/2020

El Tribunal Suprem fa una interpretació amplia de l’excepció a la voluntarietat recollida a l’article 22 de la LPRL: supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para… verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa.

En comptes d’aplicar-la individualment, referida a aspectes o indicis relatius al treballador específic, la predica per lloc de treball, basant-se en la perillositat de l’activitat i en la possible incidència per tercers si aquesta fos desenvolupada per un treballador que no estigués en condicions de fer-ho.

 

- TS, Sala Social, núm. de recurs 178/2014, de 10 de juny de 2015.

700 treballadors de les brigades forestals.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

- TS, Sala Social, núm. 259/2018, de 7 de març.

Vigilants de seguretat i escoltes.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

 

- TS, Sala Social, núm. 33/2019, de 21 de gener.

Conductors de vehicles oficials i manteniments en alçada.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

Ineptitud sobrevinguda (pdf | 73.26kB)
09/11/2020

Les sentències posen de manifest la manca de vinculació entre la qualificació d’aptitud i la valoració dels tribunals sobre l’acomiadament per ineptitud sobrevinguda: l’important no és tant la qualificació obtinguda (el no apte no justifica pers si sol l’acomiadament), sinó que l’empresa demostri que ha esgotat les possibilitats d’adaptació del lloc de treball.

 

- TSJ País Vasco, Sala Social, secció 1, num. 1238/2017, de 30 de maig de 2017:

Treballador al·lèrgic a un component dels auriculars que utilitza com a gestor telefònic.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

 

- TSJ Castilla y León (Burgos) Sala Social, secció 1, núm. 610/2018, de 3 d’octubre.

Ahora bien, esta actuación preventiva lo que no puede conducir es a que la empresa cree un puesto de trabajo que no precisa o carente de cometido funcional.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

 

- TSJ de Madrid, Sala de lo Social, Sección 5, núm. 315/2012, de 2 d’abril.

Treballador que pateix faringitis i disfonia que li impedeix fer l’atenció telefònica.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.

03/11/2020

Audiència Nacional. Sala Social, núm. 26/2020, de 2 de març.

… cabe concluir que, a pesar de la ausencia normativa y reglamentaria, o de previsión explicita respecto de la temática, los reconocimientos médicos, a pesar de su voluntariedad, nunca deben suponer una carga, coste o consecuencia negativa y perjudicial para el trabajador, por lo que generalmente deben realizarse dentro de la jornada laboral, y cuando se realicen fuera de ella, su tiempo invertido deberá ser tenido en cuenta como tiempo efectivo de trabajo.

Podeu consultar-la en aquest enllaç

Notícies APRL
20/11/2020

A cada número de la revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, hi publiquem una secció dedicada a les darreres notícies en salut laboral.

Podeu consultar-la en aquest enllaç.