Societat Catalana de Salut Laboral

La Societat


La Societat Catalana de Salut Laboral (SCSL) és una societat de caràcter científic sense ànim de lucre, constituïda l’any 2014, com a conseqüència de l’interès dels professionals de la prevenció de riscos laborals per disposar d’un fòrum de debat científic, obert i pluridisciplinar, on compartir coneixements i experiències per a millorar la Salut Laboral.

Aquesta societat és fruit de la integració de l’Societat Catalana de Medicina del Treball i la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball, entitats que havien conviscut diferenciades des del moment de la seva fundació (1956 i 1957 respectivament), tot i que al llarg d’aquests anys havien mantingut lligams de germanor i complicitat pel que fa a la defensa, planificació i gestió de la prevenció dels riscos en el treball i la salut laboral a Catalunya. Per tant, cal considerar la SCSL com a hereva de la història de la Salut Laboral a Catalunya i com a garant i impulsora del seu desenvolupament futur.

Agrupa a professionals de la medicina, infermeria del treball i de totes les altres àrees del coneixement relacionades amb la Salut Laboral. Està federada amb la resta de societats espanyoles en la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo i té com a objectiu essencial facilitar als seus membres els coneixements i les eines necessàries per a dur a terme l’exercici de la seva activitat en l’àmbit de la Salut Laboral amb excel·lència.

VISIÓ

Som una societat científica de professionals de la prevenció dels riscos laborals i de la salut en el treball, que vol ser el referent pel benestar dels treballadors i en la consecució d'empreses saludables i socialment responsables. Tot això en un marc de qualitat, eficiència i sense ànim de lucre.

MISSIÓ
  • Fomentar la qualitat de la pràctica professional dels professionals de la prevenció de riscos en el treball per a assolir l’excel·lència.
  • Promocionar, desenvolupar i divulgar el coneixement científic de la Prevenció de Riscos i la Salut Ocupacional.
  • Incorporar la cultura i el valor de la prevenció en el conjunt de la societat.
SCSL