Societat Catalana de Salut Laboral

Junta Directiva


Montserrat Puiggenè Vallverdú
Montserrat Puiggenè Vallverdú
Presidenta
Formació Acadèmica
 • Medicina i Cirurgia. Llicenciada. Universitat de Barcelona
 • Medicina del Treball. Especialitat
 • Gestió Hospitalària. ESADE. Diplomada
 • Gestió de Serveis de Salut Laboral. EADA. Diplomada
 • Salut Pública. Institut de Salut Pública. Diplomada
 • Prevenció de Riscos Laborals. Master. Universitat Pompeu Fabra.
Experiència professional i col·laboracions
 • Responsable de la Unitat Salut Laboral. Regió Sanitària de Lleida i Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran.
 • Agència de Salut Pública del Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
 • Prèviament, havia estat Cap dels Serveis Mèdics de Lear Automotive (EEDS) Spain S.L. (United Technologies M.A.I. S.A.). Servei Prevenció Propi

Quant a la seva vinculació amb societats científiques i professionals, actualment és membre Consell Redacció Butlletí Mèdic. COMLL Col·legi Oficial Metges Lleida i ha estat:

 • Membre de la Junta de Govern i vocal per Lleida. SCSMT -Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball
 • Membre de la Junta de Govern. UEMS Secció Occupational Health European Union Medical Specialists
 • Editora Associada. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales
 • Presidenta Secció Col·legial Metges Medicina del Treball. COMLL Col·legi Oficial Metges Lleida.

Així mateix, col·laboradora com docent en formació de medicina del treball en les especialitats d’infermeria comunitaria i medicina del treball i com a profesora del Curs Nanotecnologia i Prevenció de Riscos Laborals. UPCplus. CERpIE Universitat Politècnica Catalunya.

Actualment la seva activitat està centrada en la Medicina del Treball des de la salut pública i en l’estudi dels riscos laborals per nanomaterials i biomoleculars.

M. Carmen Torres Gamez
M. Carmen Torres Gamez
Vicepresidenta
Formació Acadèmica
 • Diplomatura en Infermeria. E.U.I. de Santa Madrona. Universitat de Barcelona.
 • Especialista en Infermeria del Treball.
 • Tècnica superior en Prevenció de Riscos Laborals, especialitats d'Ergonomia i Psicosociologia aplicada i Higiene Industrial. Fundació Mutua Universal.
 • Especialitat de Seguretat en el treball. Egara Formació.
 • Màster en Infermeria d'Urgències. Universitat de Barcelona.
Experiència professional i col·laboracions

Va iniciar la seva activitat laboral com a infermera del treball en empreses com Majosa, Damm, La Universitat de Barcelona, ABB i LAB. ESTEVE des de l'any 1998, fent assistencial als Serveis Mèdics de les diferents empreses fins l'any 2000.

A partir del 2000, va passar a formar part del Servei Mèdic a l'empresa PANRICO cedida per la Mútua MAZ que més tard es convertirà en SPMAS. Allà combinava les activitats assistencials amb les de Vigilància de la Salut amb campanyes de prevenció i promoció. A la vegada assistia a Congressos i Jornades amb treballs de comunicació i pòsters.

L'any 2020 deixa l'empresa I comença a treballar pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i a la vegada fa de suport del Departament de Salut Laboral en el Hospital del Mar de Barcelona. Participà també, impartint conferències de la seva especialitat en diferents jornades virtuals, moderant taules per la SCSL i tutoritzant residents de l'especialitat d'infermeria del treball en l'Hospital.

Actualment és la representant de la Asociación Española de Enfermería y Salut en Catalunya i forma part dels Comitès Científics: Occupational Health Nursing, Aging and Work i Occupational Health for Health Workers en la International Commission on Occupational Health.

Leyre De La Peña Perea
Leyre De La Peña Perea
Tresorera
Formació acadèmica
 • Llicenciada en Medicina i Cirugia. Universitat de Barcelona.
 • Especialista en Medicina del Treball.
 • Tècnica superior en Prevenció de Riscos Laborals, especialitat Ergonomia i Psicosociologia aplicada. Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Especialitats de Seguretat en el treball i Higiene Industrial. Fundación Mutua Universal.
 • Màster en Valoració de Dany Corporal i Peritatge mèdic. Universitat de Barcelona.
 • Postgrau en Simulació Clínica i Innovació Docent. ISDE-UFV-UManresa.
Experència professional i col·laboracions

Va iniciar la seva activitat laboral com a metge del treball en serveis de prevenció aliens l'any 2001, i va dedicar gran part de la seva carrera professional a la gestió com a subdirectora en una Direcció Sanitària, fins a l'any 2015.

A partir del 2015, va passar a formar part de el Servei de Prevenció Propi d'una empresa sanitària, on fou responsable d'una Unitat de Salut Laboral hospitalària. L'any 2018, a la mateixa organització, va iniciar el projecte de millora, innovació i desenvolupament de la formació de personal sanitari. Actualment és membre de Comitè Científic i dels Comitès de Docència hospitalaris.

Participa també, impartint seminaris, en el Màster de gestió d'empreses saludables, de l'Institut de Seguretat i Benestar Laboral.

De l'any 2002 a l'any 2006 va col·laborar com a docent en el Diploma d'Infermeria de l'Treball impartit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). També ha estat tutora de residents de l'especialitat de medicina de la feina de la Unitats Docents de Medicina del Treball "Mateu Orfila-UPF" des de 2009 al 2014.

Marta Espinós Arizti
Marta Espinós Arizti
Vocal
Formació Acadèmica
 • Medicina i cururgia. Licenciada. Universitat de Barcelona
 • Medicina del Treball. Especialitat
 • Prevenció de Riscos Laborals. Master Institut Català de Tecnologia
 • Medicina Avaluadora. Màster Les Heures. Universitat de Barcelona
 • Auditora de Sistemes de gestió de la prevenció
 • Instructora Suport vital bàsic i DEA del Consell Català de Resussitació
Experència professional i col·laboracions
 • Cap de l’Àrea de Salut, Seguretat i Benestar laboral de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), en el Servei de prevenció propi mancomunat del grup FGC.
 • Prèviament, havia estat Cap de Medicina del treball a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en el Servei de prevenció propi mancomunat i a UPS-Hospitalet, Dynamit Nobel S.A. i I.A.R. Ibérica S.A. com a metgessa del treball de Serveis de prevenció aliens.
 • Quant a la seva vinculació amb societats científiques i professionals, COMB Col·legi Ogicial de metges de Barcelona i membre de la Union International des Services Medicaux de Chemins de Fer (UIMC); ha estat:
 • Membre del grup de treball d’Amiant com a representat de la SCSL i redactora del Protocol del programa de vigilància postocupacional de la Salut dels treballadors que han estat exposats a l’amiant. 2020.
 • Col.laboradora amb el curs de formació de “A la feina alcohol i drogues 0.0” de la Subdirecció general de Drogodependèncis de l’Agència de Salut Pública
 • Colaboradora docent en els curs de Intervenció psicosocial anual de l’INSHT
 • Revisora dels articles científics de la revista Archivos de Prevención de Riesgos laborales
José María Ramada Rodilla
José María Ramada Rodilla
Vocal
Formació Acadèmica
 • Licenciado en Medicina (Universidad de Valencia)
 • Diplomado en medicina de empresa (Escuela Nacional de Medicina del Trabajo)
 • Especialista en Medicina del Trabajo (Universidad Complutense)
 • Máster en Salud Laboral en el itinerario de investigación y Doctor en Medicina (Universidad Pompeu Fabra) con mención internacional al título de Doctor.
Experiència professional i col·laboracions

Actualmente trabaja como médico adjunto del Servicio de Salud Laboral en el Parc de Salud Mar (PSMAR-Hospital del Mar), es miembro e investigador del Centro de Investigación en Salud Laboral (CiSAL-UPF), profesor asociado desde 2011 del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra y tutor de residentes de la especialidad de medicina del trabajo de las Unidades Docentes de Medicina del Trabajo "Mateu Orfila-UPF" desde 2008 y la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Laboral del PSMAR desde 2019. Cuenta con una experiencia de más de 30 años como médico especialista en medicina del trabajo en Servicios de Prevención Propios de grandes empresas, Servicios de Prevención Ajenos y hospitales de titularidad pública.

Es experto en la identificación y diagnóstico de enfermedades profesionales, evaluación de intervenciones en el lugar de trabajo e implementación de programas de retorno al trabajo para la reincorporación temprana después de ausencia por enfermedad (programas RTW). Participa activamente como clínico e investigador de la Unidad Clínica de Patología Laboral del PSMAR, creada en 2010 con el objetivo de identificar, diagnosticar y comunicar enfermedades ocupacionales tratadas entre pacientes de PSMAR. Su experiencia también incluye el diseño y validación de cuestionarios de salud (instrumentos PRO), así como la metodología para la adaptación y validación de los mismos. Participa de forma regular como coinvestigador e investigador principal de proyectos nacionales que cuentan con financiación competitiva. Es autor de más de 30 artículos publicados en revistas científicas indexadas. De acuerdo con el informe de citas de SCOPUS, sus publicaciones han recibido un total de 200 citas y han obtenido un índice-H=7.

Ines Dalmau Pons
Ines Dalmau Pons
Vocal
Formació Acadèmica
 • Llicenciada en Psicologia. Universitat de Barcelona.
 • Màster en Ergonomia. Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Tècnica superior en Prevenció de Riscos Laborals, especialitats d’Ergonomia i Psicosociologia aplicada, Seguretat en el treball i Higiene Industrial. Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Doctora en Direcció i administració d’empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Màster Direcció i Gestió de Recursos Humans. Universitat Oberta de Catalunya (en curs)
Experència professional i col·laboracions

Va iniciar la seva activitat laboral com a becaria a l’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo l’any 1999 i posteriorment a la Fundació Universitat Politècnica de Catalunya.

La seva carrera professional ha estat molt vinculada a l’àmbit universitari, tant a nivell de recerca, com de docència. Des de l’any 1999, ha participat impartint formació en diversos màsters de PRL de la UdG, Universitat Ramon Llull, Universitat Rovira i Virgili, UPC, UOC, i altres cursos en entitats com l’Hospital clínic, FAD-SJD, Hewlett packard, CETILL, CEAM, Mutua Universal, Mutua Midat, ...

És membre del comitè ISO 81/SC 5 GT6 de riscos psicosocials. Participa en diversos congressos, jornades i seminaris. És autora de diverses publicacions i treballs d’investigació. Els darrers anys ha realitzat algunes tasques de consultoria i peritatge.

Des del 2009, forma part del Servei de Prevenció Mancomunat de Sant Joan de Déu, on treballa actualment, i està especialitzada en l’àrea d’ergonomia i psicosociologia i més concretament en la de la prevenció de riscos psicosocials.

Des de l’any 2007, també és professora associada de la Universitat de Barcelona, on participa impartint formació en el Màster Oficial en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals.

Carmen Otero Sierra
Carmen Otero Sierra
Vocal
Formació Acadèmica
 • Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo (Asturias)
 • Especialista en Medicina del Trabajo por la Escuela de Medicina del Trabajo de Zaragoza.
 • Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza.
 • Docteur d’Université por la Université Henri Poincaré Nancy 1 (Francia).
 • Curso de Valoración de Daño Corporal por la Universidad de Zaragoza.
 • Máster de Ergonomía y psicosociología por la Universitat Politécnica de Catalunya, (Barcelona)
 • Master en Dirección de los Servicios de Prevención-Executive Programme por la Universitat Politécnica de Catalunya (Barcelona)
Experència professional i col·laboracions

Activitat professional

 • Febrero 2022- actualidad: Médico Especialista en Medicina del Trabajo Servicio de Prevención Propio Centro Oftalmológico Barraquer, Barcelona (Tiempo parcial)
 • 2018-actualidad: Auditora médica de Medicina del Trabajo, empresa CERNE Auditores.
 • 2010-2020 profesora Asociada del Departamento de Organización de Empresas de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.
 • 2019-enero 2022: Médico Especialista en medicina del trabajo Servicio de Prevención Fundació Hospital Sant Joan de Deu de Martorell, Barcelona. (Tiempo parcial)
 • 1999-2018 Médico Especialista en medicina del trabajo Servicio de Prevención Mancomunado de Hermanas Hospitalarias SCJ

Temes d'interès

 • Enfermedades profesionales
 • Salud mental en el trabajo
 • Problemas músculo-esqueléticos derivados del trabajo
 • Promoción de la salud y Prevención de la patología cardiovascular
Juntes anteriors

Juntes anteriors