Associació Catalana de Salut Laboral

Junta Directiva


M. Carmen Torres Gamez
M. Carmen Torres Gamez
Vicepresidenta
Formació Acadèmica
 • Diplomatura en Infermeria. E.U.I. de Santa Madrona. Universitat de Barcelona.
 • Especialista en Infermeria del Treball.
 • Tècnica superior en Prevenció de Riscos Laborals, especialitats d'Ergonomia i Psicosociologia aplicada i Higiene Industrial. Fundació Mutua Universal.
 • Especialitat de Seguretat en el treball. Egara Formació.
 • Màster en Infermeria d'Urgències. Universitat de Barcelona.
Experiència professional i col·laboracions

Va iniciar la seva activitat laboral com a infermera del treball en empreses com Majosa, Damm, La Universitat de Barcelona, ABB i LAB. ESTEVE des de l'any 1998, fent assistencial als Serveis Mèdics de les diferents empreses fins l'any 2000.

A partir del 2000, va passar a formar part del Servei Mèdic a l'empresa PANRICO cedida per la Mútua MAZ que més tard es convertirà en SPMAS. Allà combinava les activitats assistencials amb les de Vigilància de la Salut amb campanyes de prevenció i promoció. A la vegada assistia a Congressos i Jornades amb treballs de comunicació i pòsters.

L'any 2020 deixa l'empresa I comença a treballar pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i a la vegada fa de suport del Departament de Salut Laboral en el Hospital del Mar de Barcelona. Participà també, impartint conferències de la seva especialitat en diferents jornades virtuals, moderant taules per la SCSL i tutoritzant residents de l'especialitat d'infermeria del treball en l'Hospital.

Actualment és la representant de la Asociación Española de Enfermería y Salut en Catalunya i forma part dels Comitès Científics: Occupational Health Nursing, Aging and Work i Occupational Health for Health Workers en la International Commission on Occupational Health.

José María Ramada Rodilla
José María Ramada Rodilla
Tresorer
Formació Acadèmica
 • Licenciado en Medicina (Universidad de Valencia)
 • Diplomado en medicina de empresa (Escuela Nacional de Medicina del Trabajo)
 • Especialista en Medicina del Trabajo (Universidad Complutense)
 • Máster en Salud Laboral en el itinerario de investigación y Doctor en Medicina (Universidad Pompeu Fabra) con mención internacional al título de Doctor.
Experiència professional i col·laboracions

Actualmente trabaja como médico adjunto del Servicio de Salud Laboral en el Parc de Salud Mar (PSMAR-Hospital del Mar), es miembro e investigador del Centro de Investigación en Salud Laboral (CiSAL-UPF), profesor asociado desde 2011 del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra y tutor de residentes de la especialidad de medicina del trabajo de las Unidades Docentes de Medicina del Trabajo "Mateu Orfila-UPF" desde 2008 y la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Laboral del PSMAR desde 2019. Cuenta con una experiencia de más de 30 años como médico especialista en medicina del trabajo en Servicios de Prevención Propios de grandes empresas, Servicios de Prevención Ajenos y hospitales de titularidad pública.

Es experto en la identificación y diagnóstico de enfermedades profesionales, evaluación de intervenciones en el lugar de trabajo e implementación de programas de retorno al trabajo para la reincorporación temprana después de ausencia por enfermedad (programas RTW). Participa activamente como clínico e investigador de la Unidad Clínica de Patología Laboral del PSMAR, creada en 2010 con el objetivo de identificar, diagnosticar y comunicar enfermedades ocupacionales tratadas entre pacientes de PSMAR. Su experiencia también incluye el diseño y validación de cuestionarios de salud (instrumentos PRO), así como la metodología para la adaptación y validación de los mismos. Participa de forma regular como coinvestigador e investigador principal de proyectos nacionales que cuentan con financiación competitiva. Es autor de más de 30 artículos publicados en revistas científicas indexadas. De acuerdo con el informe de citas de SCOPUS, sus publicaciones han recibido un total de 200 citas y han obtenido un índice-H=7.

Leyre De La Peña Perea
Leyre De La Peña Perea
Secretària
Formació acadèmica
 • Llicenciada en Medicina i Cirugia. Universitat de Barcelona.
 • Especialista en Medicina del Treball.
 • Tècnica superior en Prevenció de Riscos Laborals, especialitat Ergonomia i Psicosociologia aplicada. Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Especialitats de Seguretat en el treball i Higiene Industrial. Fundación Mutua Universal.
 • Màster en Valoració de Dany Corporal i Peritatge mèdic. Universitat de Barcelona.
 • Postgrau en Simulació Clínica i Innovació Docent. ISDE-UFV-UManresa.
Experència professional i col·laboracions

Va iniciar la seva activitat laboral com a metge del treball en serveis de prevenció aliens l'any 2001, i va dedicar gran part de la seva carrera professional a la gestió com a subdirectora en una Direcció Sanitària, fins a l'any 2015.

A partir del 2015, va passar a formar part de el Servei de Prevenció Propi d'una empresa sanitària, on fou responsable d'una Unitat de Salut Laboral hospitalària. L'any 2018, a la mateixa organització, va iniciar el projecte de millora, innovació i desenvolupament de la formació de personal sanitari. Actualment és membre de Comitè Científic i dels Comitès de Docència hospitalaris.

Participa també, impartint seminaris, en el Màster de gestió d'empreses saludables, de l'Institut de Seguretat i Benestar Laboral.

De l'any 2002 a l'any 2006 va col·laborar com a docent en el Diploma d'Infermeria de l'Treball impartit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). També ha estat tutora de residents de l'especialitat de medicina de la feina de la Unitats Docents de Medicina del Treball "Mateu Orfila-UPF" des de 2009 al 2014.

Montserrat Puiggenè Vallverdú
Montserrat Puiggenè Vallverdú
Vocal Lleida
Formació Acadèmica
 • Medicina i Cirurgia. Llicenciada. Universitat de Barcelona
 • Medicina del Treball. Especialitat
 • Gestió Hospitalària. ESADE. Diplomada
 • Gestió de Serveis de Salut Laboral. EADA. Diplomada
 • Salut Pública. Institut de Salut Pública. Diplomada
 • Prevenció de Riscos Laborals. Master. Universitat Pompeu Fabra.
Experiència professional i col·laboracions
 • Responsable de la Unitat Salut Laboral. Regió Sanitària de Lleida i Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran.
 • Agència de Salut Pública del Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
 • Prèviament, havia estat Cap dels Serveis Mèdics de Lear Automotive (EEDS) Spain S.L. (United Technologies M.A.I. S.A.). Servei Prevenció Propi

Quant a la seva vinculació amb societats científiques i professionals, actualment és membre Consell Redacció Butlletí Mèdic. COMLL Col·legi Oficial Metges Lleida i ha estat:

 • Membre de la Junta de Govern i vocal per Lleida. SCSMT -Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball
 • Membre de la Junta de Govern. UEMS Secció Occupational Health European Union Medical Specialists
 • Editora Associada. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales
 • Presidenta Secció Col·legial Metges Medicina del Treball. COMLL Col·legi Oficial Metges Lleida.

Així mateix, col·laboradora com docent en formació de medicina del treball en les especialitats d’infermeria comunitaria i medicina del treball i com a profesora del Curs Nanotecnologia i Prevenció de Riscos Laborals. UPCplus. CERpIE Universitat Politècnica Catalunya.

Actualment la seva activitat està centrada en la Medicina del Treball des de la salut pública i en l’estudi dels riscos laborals per nanomaterials i biomoleculars.

Ana Francesca Oliete Canela
Ana Francesca Oliete Canela
Vocal
Formació acadèmica
 • Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona(UB)
 • Màster en Drogodependències (UB)
 • Diplomada en Sanitat per l’Institut d’Estudis de la Salut
 • Diplomada en la Gestió i avaluació dels laboratoris analítics (UB)
 • Tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals (PRL) en Higiene Industrial per la Generalitat de Catalunya
 • Tècnic superior en PRL, en Seguretat, Ergonomia i Psicosociologia per l’Instituto madrileño de Formación
Experència professional i col·laboracions

Ha estat responsable del Centre de dispensació de metadona del Departament de Salut; centre pel manteniment i deshabituació de pacients dependents d’heroïna. Posteriorment va ser responsable de l’Àrea Espectrofotometria d’Absorció atòmica del Laboratori de Salut Pública i en anys posteriors cap de l’àrea de Cromatografia de gasos i Espectrometria de Masses del Laboratori d’Higiene Industrial de l’antic Centre de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball. També ha participant en grups tècnics de treball i realitzat tasques de divulgació sobre; exposició del personal treballador a productes cancerígens (CAREX-CAT ), amiant, alquilfenols, nanomaterials, gas radó, plaguicides, SARS-CoV-2 i impacte del Canvi climàtic en la PRL. Ha publicat diferents articles, i te experiència en activitats docència sobre les temàtiques anomenades i la PRL en general. Actualment és responsable tècnica de Seguretat i Salut a l’institut Català de Seguretat i Salut Laboral a Barcelona.

Juntes anteriors

Juntes anteriors