Societat Catalana de Salut Laboral

Detall de l'activitat


Agents cancerígens i mutagènics (i reprotòxics) : Com afecten els nous reals decrets i quina previsió hi ha de nous canvis. Nous agents afectats i principal s efectes sobre la salut
Societat Catalana de Salut Laboral
Dijous, 23 de març de 2023

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 23 de març de 2023 | 18:00 - 19:30
18:00 - 19:30
Agents cancerígens i mutagènics (i reprotòxics) : Com afecten els nous reals decrets i quina previsió hi ha de nous canvis. Nous agents afectats i principal s efectes sobre la salut > Can Caralleu - Sala 10