Societat Catalana de Salut Laboral

Junta Directiva


<< Tornar

Marta Espinós Arizti
Marta Espinós Arizti
Vocal
Formació Acadèmica
 • Medicina i cururgia. Licenciada. Universitat de Barcelona
 • Medicina del Treball. Especialitat
 • Prevenció de Riscos Laborals. Master Institut Català de Tecnologia
 • Medicina Avaluadora. Màster Les Heures. Universitat de Barcelona
 • Auditora de Sistemes de gestió de la prevenció
 • Instructora Suport vital bàsic i DEA del Consell Català de Resussitació
Experència professional i col·laboracions
 • Cap de l’Àrea de Salut, Seguretat i Benestar laboral de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), en el Servei de prevenció propi mancomunat del grup FGC.
 • Prèviament, havia estat Cap de Medicina del treball a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en el Servei de prevenció propi mancomunat i a UPS-Hospitalet, Dynamit Nobel S.A. i I.A.R. Ibérica S.A. com a metgessa del treball de Serveis de prevenció aliens.
 • Quant a la seva vinculació amb societats científiques i professionals, COMB Col·legi Ogicial de metges de Barcelona i membre de la Union International des Services Medicaux de Chemins de Fer (UIMC); ha estat:
 • Membre del grup de treball d’Amiant com a representat de la SCSL i redactora del Protocol del programa de vigilància postocupacional de la Salut dels treballadors que han estat exposats a l’amiant. 2020.
 • Col.laboradora amb el curs de formació de “A la feina alcohol i drogues 0.0” de la Subdirecció general de Drogodependèncis de l’Agència de Salut Pública
 • Colaboradora docent en els curs de Intervenció psicosocial anual de l’INSHT
 • Revisora dels articles científics de la revista Archivos de Prevención de Riesgos laborales
Juntes anteriors

Juntes anteriors